Manifestacije

Istraživački kamp

U julu ili avgustu svake godine; održava se istraživački kamp u organizaciji Naučno-istraživačkog društva studenata biologije „Josif Pančić". Ucešće u kampu uzima 15-25 studenata biologije koji rade na istraživanju ukupnog diverziteta rezervata. Smeštaj je na pašnjaku Valjevac u podignutom objektu Vidikovac odakle istraživači svakodnevno odlaze na teren u cilju inventarizacije diverziteta flore i faune. Po povratku sa terena uzorci se obrađuju na fakultetu, a zatim se Upravi rezervata dostavljaju izveštaji. Pored redovne inventarizacije diverziteta u poslednje dve godine obavlja se prstemovanje ptica standardnim ornitološkim metodama. Tako da je sad rezervat ušao u Evropsku bazu podataka i postao još jedan punkt gde se prstenuju ptice u cilju praćenja migracije ptica u Evropi.

Međunarodni radni kamp

U julu – avgustu; Već šestu godinu zaredom organizuje se međunarodni radni kamp u organizaciji Mladih istraživača Srbije i Uprave rezervata. Učešce u kampu uzima do 10 mladih punoletnih osoba iz celog sveta. Učesnici su do sada radili su na uklanjanju žbunaste makrofitske (flotantne) vegetacije, izrađivali suvenire rezervata od prirodnih materijala i sl.

×