Aktivnosti na vodi

 

Veslanje Prikaži na mapi

Turistima su na raspolaganju čamci, koji se iznajmljuju i čija cena iznosi 300 dinara.

 

Vožnja turističkim brodom "Umbra" Prikaži na mapi

U cilju razvoja turističkih sadržaja od 2002.god. na Zasavici je u upotrebi turistički brod „UMBRA" kapaciteta 60 mesta. Brod od 2003 god. ima plovni put kroz najlepši deo rezervata od Valjevca ka šumarevoj ćupriji u dužini od 7 km. Gostima se pruža pogled na najširi deo toka Zasavice iza koga se nalazi pašnjak kojeg dalje u plovidbi zamenjuje komleks poplavnih šuma, tako da se u preletu mogu videti kako ptice močvarice tako i razne šumske vrste ptica.

×