SRP Zasavica Prikaži na mapi

≈Mirne vode gde cvetaju lokvanji≈

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Status zaštite: Specijalni Rezervat Prirode

Upravljač:  Pokret gorana, Sremska Mitrovica; Svetog Save 19, 22000 Sremska Mitrovica; Tel.+381 22 614300,  zasavica@zasavica.org.rs, web: www.zasavica.org.rs

Čuvarska služba: Pokret gorana, Sremska Mitrovica; Svetog Save 19, 22000 Sremska Mitrovica; Tel.+381 22 614300,  zasavica@zasavica.org.rs, web: www.zasavica.org.rs

Vodička služba: Pokret gorana, Sremska Mitrovica; Svetog Save 19, 22000 Sremska Mitrovica; Tel.+381 22 614300,  zasavica@zasavica.org.rs, web: www.zasavica.org.rs

Osnovan: 1977. godine

Koordinate: N 44º57'27", E19º31'34"

Rezervat se prostire u severnoj Mačvi na teritorijama opština Sremska Mitrovica i Bogatić.  Zasavica je močvarno područje sa poplavnim livadama i šumama uz rečicu Zasavicu dužine 33,1 kilometara. Kroz ovaj rezervat teče rečica Zasavica, potok Batar, kanali Jovac i Prekopac i postoji veza sa rekom Savom. Stanište je više stotina ptica, životinja i riba. Prirodnjački muzej iz Minhena darovao je 16 porodica dabrova koji su se dobro prilagodili u novoj sredini – neke porodice već su dobile prinove, a sve su već izgradile sopstveni dom – na vodi i pod vodom – u koji u proseku ugrađuju 25-30 kubnih metara drva. Zasavica je i naziv za napušteno rečno korito, oko donje Drine, nekada je bila korito Save, pa Drine, a danas je van hidrografske funkcije, tako da je fosilno rečno korito. U rezervat se ulazi kroz kapiju gde se nalazi biletarnica i naplaćuje ulazak, iznajmljuju brodići i kupuju ribolovne dozvole. Pored ulaza je obezbeđen parking prostor. Vizitorski centar, mesto gde turisti mogu da dobiju sve informacije vezane za rezervat je izgrađen u etno stilu od prirodnih materijala i u potpunosti se stapa sa okolnom prirodom. Na samom ulazu se dalje kreće ka mini zoo vrtu, koji nastanjuju autohtone domaće vrste životinja, i zatim se nastavlja ka glavnom objektu sa osmatračnicom, suvenirnicom i prodavnicom sa lokalnim proizvodima. Kod osmatračnice se nalazi još i dok sa čamcima na vesla, i turističkim brodom Umbra. Sa leve strane se nalaze ugostiteljski objekat – Bircuz kod dabra.

Šira oblast

Sremska Mitrovica - N 44°58'21", E 19°36'26" - Sremska Mitrovica je najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad je smešten na levoj obali reke Save. Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice, je bio prestonica Rimskog carstva tokom perioda tetrarhije. Nazivan je i „slavnom majkom gradova". Brojni rimski carevi su rođeni u ili u blizini Sirmijuma.

 

 

 

Mačvanska Mitrovica - N 44°57'34", E 19°35'32" - Mačvanska Mitrovica je do 1918. godine nosila naziv Podrinska Mitrovica, a poznat je i naziv Mala Mitrovica,  je gradsko naselje u Srbiji u opštini Sremska Mitrovica u Sremskom okrugu. Do 1965, godine je ovo naselje sedište Opštine Mačvanska Mitrovica koju su činila naseljena mesta: Zasavica (današnja naselja Zasavica I i Zasavica II), Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Radenković, Ravnje i Salaš Noćajski. Posle ukidanja statusa opštine u celini je pripojena teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

 

 

 

 

Međunarodni status zaštite

  • IBA – Značajno područje za ptice
  • IPA – Značajno područje za biljke
  • PBA- Značajno područje za leptire
  • RAMSAR- močvarna područja od međunarodnog značaja

Zoniranje

  • II stepen zaštite - 670.9989 ha
  • zaštitna zona - 1150.00 ha

Flora

Karakteristična staništa za ovo područje su mrtvaja, tršćaci, poplavne topolove i vrbove šume, stoletne hrastove i jasenove šume, nizijske livade, ekstenzivni pašnjaci, oranice, tradicionalni voćnjaci. U rezervatu od oko 1825 hektara je zabelezeno ukupno više od 800 vrsta biljaka od kojih su neke od posebnog značaja.

Fauna

Do sada je više od 300 vrsta insekata nađeno u Rezervatu, od kojih je 15 vrsta zaštićeno kad Prirodne retkosti u Srbiji. U Zasavici živi 16 autohtonih i 4 unešene vrste riba.  Zabeležene su i 24 vrste gmizavaca i vodozemaca. Veoma bogata je i ornitofauna sa 182 zabeležene vrste, kao I 50 vrsta sisara.

Saobraćajna povezanost

Kada napustite auto-put, ostaje vam da se još malo provozate kroz Srem, i da zatim pređete Savu i nađete se – u Mačvi. Ubrzo ćete naići i na jednu raskrsnicu gde se levo skreće za Salaš Noćajski, a desno put vodi ka mačvanskom delu Mitrovice (tj. ka Zasavici). Neko vreme ćete pratiti Savu (uzvodno), a zatim ćete ući malo dublje u mačvanske ravnice sve do sela Zasavica 2, gde ćete videti još jedan bilbord – putokaz, tj. tačku gde skrećete na zemljani put da biste posle nekoliko stotina metara stigli na odredište. Još dok prilazite kolima, iz daljine ćete ugledati visoku drvenu kulu – vidikovac ili tzv. vizitorski centar rezervata.

×