Tradicionalna arhitektura

Mahala je reč koja označava gradski kvart ili zaseok. Ova reč se održala u okolini Vlasine, te lokalne naseobine, koje se uglavnom sastoje od nekoliko kućica i puteljaka između njih. Danas u okolini Vlasine postoji nekoliko mahala, od kojih su najznačajnije Mahala Rid, Mandžina Mahala, Stevaničeva Mahala, Dojčinova Mahala i Gadžina Mahala. Imaju status kulturnih znamenitosti pod zaštitom i predstavljaju specifične ambijentalne celine sa značajnim arhitektonskim kulturnim nasleđem.

Gadžina mahala Prikaži na mapi

Gadžina mahala se nalazi severoistočno od brane, i sastoji se od više celina. Objekti u ovoj mahali imaju dokumentarni značaj i ambijentalne vrednosti.

Dojčinova mahala Prikaži na mapi

Dojčinova mahala se nalazi severozapadno od jezera. Njenu vrednost čini kompaktni ruralni sklopovi objekata, koji sačinjavaju pre svega stare seoske kuće. Osim kuća, u mahali se nalazi i Zapis – stoleta bukva sa urezanim krstom, koja ima kulturni značaj.

Stevaničeva mahala Prikaži na mapi

Glavni objekat u ovoj mahali predstavlja hotel Vlasina koji je izgrađen paralelno sa izgradnjom akumulacije, 1950. godine. Arhitektura ovog objekta je uslađena sa tradicionalnom arhitekturom. Osim hotela, ostale delove mahale čini nekoliko objekata koji imaju ambijentalnu i dokumentarnu vrednost.

Mandžina mahala Prikaži na mapi

U mahali dominiraju objekti narodnog graditeljstva – dve grupacije sa po četiri domaćinstva i pratećim objektima. Fasade objekata su živo obojene, čime su stanovnici ove mahale pokušali da arhitekturu približe arhitekturi gradova.

Mahala Rid Prikaži na mapi

Mahala rid se nalazi na zapadnoj obali jezera, na brdašcetu sa koga se pruža pogled na celo jezero. Pretpostavlja se da je mahala nastala u turskom periodu, o čemu se zna sa sigurnošću samo to da je crkva sagrađena pre 160 godina na starim temeljima. U mahali Rid se nalaze mnogi objekti koji su odraz narodnog graditeljstva, a nastali su krajem 19. i početkom 20. veka.

Mehana Solun Prikaži na mapi

Zdanje stare mehane nalazi se u mahali Rid. Iako više ne radi, ova mehana je nadaleko čuvena po tome što je prilikom svoje posete ovom kraju, kralj Miloš Obrenović prenoćio u njoj.

×