PIO Vlasina Prikaži na mapi

 

 

 ≈Mirna, opuštajuća i netaknuta priroda.≈

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Status zaštite: Predeo izuzetnih odlika

Upravljač: JP "Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica", 5 septembar 27

17530 Surdulica, 017/815-359, info@piovlasina.com, www.piovlasina.com

Čuvarska služba:

Novica Stanković +381 62 8023114 (šef službe PIO Vlasina, kontaktirati za sve aktivnosti u okviru PIO)

Informacije o manifestacijama na Vlasinskom jezeru:

JP "Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica", 5 septembar 27, 17530 Surdulica, 017/815-359, info@piovlasina.com, www.piovlasina.com

Turistička organizacija opštine Surdulica, 5. septembar 27, Surdulica, tel. +381 17 813712, www.tosurdulica.org.rs, info@tosurdulica.org.rs

Info centar: Info punkt čuvarske službe je u fazi rekonstrukcije u Brigadirskom naselju na Vlasini

Osnovan: 11.04.2006.

Koordinate: N 42°41' 49 '' i  E  22°20'11''

Predeo izuzetnih odlika Vlasina pripada teritoriji opština Surdulica i Crna Trava, koje se nalaze u regionu južne Srbije, Pčinjski okrug. Prostire se na površini od 12.740,90 ha na kojoj živi nešto više od 22 hiljade stanovnika. Geografski je smeštena u slivu reke Vrle, u Masuričkom polju i na delu vlasinske visoravni u slivu gornje Jerme i Božicke reke, na nadmorskoj visini od 944 m do 1.721 m. Oslonjena je na dve visoke planine Vardenik (1.875 m) i Cemernik (1.638 m). Predeo Vlasine je izuzetno slikovit, a na sve strane se pružaju livade, pašnjaci i brezove šume. Ploveća tresetna ostrva, koja su nastala podizanjem nivoa vode prilikom punjenja jezera, kada se sa dna podigao treset, i pri visokom vodostaju ova ostrva se podižu sa dna i slobodno plove po jezeru, zavisno od vetra. Tri glavne funkcionalne celine Vlasine su naselja Vlasina Rid, Vlasina Stojkovićeva i Vlasina Okruglica. Vlasina Okruglica je prva dodirna tačka sa jezerom i funkcionalno predstavlja jednu vrstu raskrsnice koja usmerava goste prema istoku i prema severu. Najviše javnih funkcija je u ovom naselju (motel, pošta, stanica milicije i dve prodavnice) tako da se logično posmatra kao mesto ulaska na Vlasinsko jezero iz smera Surdulice. U sklopu naselja osim javnih funkcija postoji i motel i dva odmarališta kao i veliki broj kuća za stanovanje. Vlasina Rid se nalazi se na severo-zapadnoj strani jezera, dostupna je regionalnim putem R122. Zona Vlasine Rid je najviše urbanizovana u odnosu na ostale funkcionalne celine jezera, sa velikim brojem privatnih kuća (400) koje delimično služe za življenje a delom za odmor. Na području postoje trgovine,  dva hotela, i nekoliko odmarališta. Ovaj deo je naslonjen na sportsko - rekreativne sadržaje (Čemernik prema zapadu i fudbalski stadion sa pratećim sadržajem prema jugu) te kamp, tako da cela ta zona čini jednu funkcionalnu celinu. Pristup je moguć iz smera Vlasine Okruglice i iz smera Crne Trave. U ovom naselju su skoncentrisani svi hoteli (Narcis, Vlasina, Vlasinski Vrtovi, Vila Best), glavno vikend naselje, pijaca, info centar, i tu se odvijaju sve turističke aktivnosti. Vlasina Stojkovićeva se nalazi se na istočnom delu jezera i posmatra se kao mesto ulaska na Vlasinsko jezero iz smera Klisure magistralnim putem M1.13 (odnosno iz smera Bugarske). Na području je smešteno oko stotinak kuća delimično za življenje a delimično za odmor, odnosno predstavlja najmanje naseljenu oblast oko jezera.

Šira oblast:

Surdulica - N 42°41‘16“, E 22°10'09" - grad Surdulica se nalazi u jugoistočnom delu Srbije, i da bi se došlo do Vlasinskog jezera, uglavnom se prolazi kroz ovaj grad. Poznat je tradiciji trubačkih orkestara, čije se umeće prenosi sa kolena na koleno. Mnogi svetski poznati trubači potiču odave, a jedan od njih je i Boban Marković.

 

 

 

Stara planina – N 43°23'42", E 22°40'57" -najveći planinski venac u istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom. Na Staroj planini, osim posmatranja prelepe prirode, može se i skijati, pecati, sakupljati šumske plodove.

 

 

 

 

Niš – N 43°19'29", E 21°54'11" - rodno mesto rimskog cara Konstantina Velikog, je grad karakterističan po svom južnjačkom temperamentu, gostoprimljivosti i odličnoj kuhinji. U Nišu se nalazi i nekoliko kulturno-istorijskih spomenika, od kojih treba spomenuti Ćele-kulu, kosturnicu iz Turskog perioda, Mediana – sanatorijum Cara Konstantina iz 4 veka i pratećim arheološkim nalazištima. U neposrednoj blizini Niša se nalazi i Niška Banja, kompleks termalnih izvora i rekreativnih pešačkih staza.

Zoniranje:

Ukupna površina pod zaštitom iznosi 12.740,90 ha:

  • Režim zaštite I stepena  - 9,6 ha – ostrva Stratorija i Dugi Del;  u prvoj zoni zaštite dozvoljena samo naučna istraživanja i kontrolisana edukacija.
  • Režim zaštite II stepena  - 4.354,00 ha
  • Režim zaštite III stepena  8.377,00 ha

Međunarodni status zaštite:

  • IBA – Značajno područje za ptice
  • IPA – Značajno područje za biljke
  • PBA- Značajno područje za leptire
  • RAMSAR- močvarna područja od međunarodnog značaja

Flora:

Analizom flore Vlasinske visoravni utvrđeno je da je u okviru iste prisutno 45 endemita i 30 subendemita, što čini 8,1% flore ovog područja. Za područje Vlasinske visoravni do sada je evidentirano 956 taksona vaskularne flore.

Fauna:

Fauna Vlasinskog jezera sadrži značajne elemente retkih i ugroženih vrsta. Ornitofaunu predstavlja posebno značajnu i ugroženu kategoriju , a njeno bogatstvo izraženo je sa 125 registrovanih vrsta. Ihtiofauna je predstavljena sa 21 vrstom od kojih su dve strogo zaštićene i pet vrsta su zaštićene.

Geologija i geomorfologija:

Visoravan je okružena planinama zaobljenih vrhova i blago nagnutim padinama. Na ovim padinama grupisano je šezdesetak vlasinskih naselja između kojih teku bistri potoci i rečice sa šumovitim klisurama.U neposrednoj blizini PIO Vlasina zabeležena je pojava minerala kao što su magnetit, škriljci, i to najčešće hloritski. Vlasina je jedno od najstarijih rudarskih mesta u Srbiji. Na Vlasini se vadila gvozdena ruda i evidentirano je devet topionica.

Saobraćajna povezanost:

Jezero je od Niša udaljeno 119, od Beograda oko 350, od Vranja 55, Kumanova 108 i Skoplja 143 km. Glavni saobraćajni pravci su magistralni put M 1.13 u dužini od 24 km i regionalni put R 122 u dužini 45 km.

Klima:

Klima na Vlasini je subplaninska, sa suvim i svežim letima i suvim zimama. Apsolutna maksimalna zabeležena temperature je  31,6 °C a apsolutna minimalna -31,5°C. Januar je najhladniji sa prosečnom temperaturom od -3°C  stepena, a najtopliji je avgust sa prosečnih +16°C.

 

×