Geologija, geomorfologija i hidrologija

Jezero Perućac Prikaži na mapi

Jezero Perućac sa okolnim naseljem je udaljeno 13 km od Bajine Bašte, na desnoj obali reke Drine. U neposrednoj blizini je velika brana hidrocentrale koja formira Perućačko jezero na Drini. Perućačko je akumulaciono jezero koje se vodom napaja iz reke Drine, a površine je oko 12,4 km², duboko je do 60 metara. Dužina jezera iznosi oko 54 km, najmanja širina od 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Perućačko jezero se nalazi na 290 metara nadmorske visine. Najveći deo jezera se nalazi u kanjonu reke Drine koji počinje 7 km od brane hidroelektrane „Bajina Bašta“. Najduži, odnosno kanjonski deo jezera okružuje izrazito strma obala oivičena strmim kamenim liticama i kamenim blokovima koji vertikalno poniru u vodu. Zbog strmine obale, dubina jezera na samo par metara od same obale dostiže prosečnu dubinu od 3 do 8 metara.

Vodopadi i reka Vrelo Prikaži na mapi

Vodopadi i reka Vrelo se nalaze na desnoj obali Drine, 13 km uzvodno od Bajine Bašte. Reka Vrelo izvire iz masiva Tare. U Drinu se uliva atravktivnim vodopadom. Ovo je najkraća reka u Srbiji, duga svega 365m zbog čega je meštani nazivaju “Reka godina”.

Vodopadi u Lađevcima Prikaži na mapi

Lađevac je izvor sa termalnom vodom, kraškog porekla, sa temperaturom od 19,3°C tokom cele godine. Nalazi se u selu Donja Koprivna, 20 minuta od manastira Rača. Smatra se da leči očne i kožne bolesti.

×