Ture i šetnje

Sovina šumska učionica- staza za osobe sa specijalnim potrebama

Na Mitrovcu u Nacionalnom parku Tara je otvorena prva staza za osobe sa invaliditetom u zaštićenim područjima u Srbiji. Staza je uređena u okviru projekta „Tara za sve" čiji je donator Razvojni Program Ujedinjenih Nacija (UNDP/GEF).
"Sovina šumska učionica" je zamišljena kao lokalitet gde se svi posetioci bez ograničenja mogu odmarati i kroz edukativne table naučiti o prirodnim vrednostima Parka. Staza se nalazi u šumi smrče i jele u blizini Dečijeg odmarališta Mitrovac na Tari i Centra za posetioce NP Tara.

Prilagođenost osobama sa posebnim potrebama se ogleda kroz tvrdu podlogu staze, nagib 2-5%, drveni mobilijar univerzalnog dizajna, taktilne table i 3 ulaza sa asfaltnih površina. Staza je opremljena sa pet odmorišta sa 5 klupa, 5 setova stolova sa klupama i 6 edukativno-interaktivnih tabli.

Staza je projektovana i uređena uz veliku pomoć Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.

Teme taktilnih tabli su tragovi životinja na Tari (vuka, medveda, divokoze, vidre) i oblici listova i plodova karakterističnih vrsta drveća (hrast, javor, jasen, bukva). Table su urađene na drvetu u duborezu sa nazivima vrste ispisanim na mesinganim pločicama na Brajevoj azbuci.

Takođe, postavljena je i tabla sa taktilnim reljefom Nacionalnog parka Tara na kojoj posetioci mogu saznati najznačajnije lokalitete u Parku.

Edukativne table su posvećene pticama Tare, biljkama i šumama-drveću Tare. Ove značajne vrste su predstavljene slikama i prikladnim tekstom.

Ture i šetnje

Ukupna dužina planinarskih staza je preko 100km, sa polazištima iz turističkih centara i planinarskih punktova.


• Kadinjača - Planinarski dom-Borovo Brdo – 6h 30 min
• Planinarski dom Bulibanovac- Zborište – 4h 30min
• Planinarski dom- Kaluđerski stanovi – Vidikovac – Manastir Rača – 3h 30 min
• Planinarski dom – Kaluđerski stanovi – Vidikovac – 1h 30 min
• Manastir Rača – Kanjon Rača- Planinarski dom – 6h
• Planinarski domLisičje – Kremna – 2h
• Zborište – Sekulića voda – Mitrovac – 3h
• Mitrovac – Peri Do – Perućac – 1 h 30 min
• Mitrovac – Krnja jela – Čemerište - Predov Krst – 4h 30min
• Mitrovac – Kozje stene – 2h
• Mitrovac – Crvene bare – 25min
• Mitrovac – Reverzibilno jezero – 1h 30min
• Predov Krst – Kanjon Brusnice – 2h
• Predov Krst – Kapetanova voda – Veliki stolac – 1h 30min
Čekova kuća – Veliki kraj – 1h 30min
• Predov Krst – Belješke stene (vidikovac) – 1h Staza počinje od planinarskog doma na Predovom Krstu i vodi prema vidikovcu na Bilješkim stenama
• Čekova kuća – Galnik – 1h
• Planinarski dom – Hotel Tara – 45 min
• DžanićiOrlov vis (vidikovac) – 2h
• Čehova kuća – Dolovi – 4h 30min
• Lokvice- Zobe – Grlac – 2h 30 min
• Mala duhovna transverzala - laka staza; obeležena staza na relaciji manastir Rača – Lađevac – Suva pećina – skit Sv. Đorđa – stena „Krstača" – utvrđenje Gradina – vidikovac Crnjeskovo – manastirski stanovi na Kaluđerskim barama. Moguće korišćenje usluge vodiča.
• Rača (2 km) - prezentuje prirodne vrednosti i najvredniji kulturno-istorijski spomenik parka, manastir Raču sa arheološkim lokalitetima u blizini. Laka staza. Počinje od manastira Rače i ide do ulaska u prirodni rezervat Klisura Rače. Staza vodi kroz bukovu šumu uz reku. Staza se završava slapovima vrela Lađevac i izvora. Topao izvor vode kraškog porekla, 17°C, za lečenje kožnih bolesti.
• Jarevac (1,3 km) - staza void kroz područje planinskog potoka Jarevac na Kaluđerskim barama. Laka staza. Vodi kroz vlažne livade sa karakterističnom florom. U potoku Jarevica se može videti riba pijor ili gagica. Staza se nastavlja u planinarsku stazu od 3km, koja vodi do izletišta Brana Jarevac. Planinarska staza zahteva opremu. Završava se na ulazu u rezervat prirode "Klisura Rača" i spaja se sa stazom Rača
• Šetno-edukativna staza Banjska stena (6,5km) - ulaz u rezervat "Crveni potok", stanište omorike na tresetu. Makadamski put koji vodi do Mitrovca, prema rezervatu pod Gorušicom. Edukativne table se nalaze duž staze. Nakon 6 km stiže se do skretanja ka vidikovcu Banjska stena. Preporučljiva je šetnja u grupi.
• Eko tura Božuri - Predov Krst-Božurna – održava se početkom maja, 15 dana u toku cvetanja božura. Nacionalni park Tara organizuje prvu ekoturu šetnje, razgledanja i fotografisanja božura uz interpretaciju vodiča prirodnjaka na lokalitetu Božurna na planini Zvijezdi, 5km od Predovog Krsta. Cvetanje božura je jedinstven fenomen na Tari i traje svega nekoliko dana jednom u godini. Ekotura Božuri je jednodnevna tura za grupu od 10-15 ekološki odgovornih turista. Kontakt i prijavljivanje na tel. +381 31 863644, +381 64 8475306

• Šetna staza „Bilješka stena" - rekreativna i edukativna pešačka staza, duga 6 km (1h 30m), koja makadamskim putem vodi od Predovog Krsta do vidikovca „Bilješka stena". Opremljena je sa 5 edukativnih tabli o biljnom i životinjskom svetu NP Tara, a prolazi kroz mešovitu zajednicu jele, smrče i bukve, najočuvaniju i najvredniju na Tari. Sa vidikovca se pruža pogled na jezero Perućac i litice kanjona reke Drine. Na ovom mestu je i stanište Pančićeve omorike, kao i uređeno odmorište, sa drvenom kolibom koja je korišćena za snimanje filma „Ptice koje nikad ne polete".

• Šetna staza „Tepih livada" – vodi kroz šumo-tresavu rezervata „Crveni potok" do istoimenog lokaliteta. Dužina staze je 550 metara, teren ravan i opremljen informativno-edukativnim tablama. Koristi se za terenske prezentacije u pratnji ovlašćenih službenih lica. Strogo je zabranjeno gaženje tresetišta na „Tepih livadi", a broj posetilaca na platformi je ograničen na 20 osoba. Nije preporučen ulaz u rezervat za vreme nevremena, jer su moguće izvale stabala.

×