NP Tara Prikaži na mapi

 ≈Planina Tara: snažni i nezaboravni doživljaji≈

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Status zaštite: Nacionalni park                                           

Upravljač: JP „Nacionalni park Tara", Bajina Bašta, Milenka Topalovića 3, e-mail: office@nptara.rs, tel: +381 31 863644.

Čuvarska služba: Rukovodilac – Miodrag Petrović. +381 31 863644 i +381 64 8475216, petrovic.miodrag@nptara.rs

Vodička služba: Ranko Milanović, +381 31 863644, +381 64 8475386, ranko.milanovic@nptara.rs

Osnovan: 13 jula 1981.

Koordinate: N 43°55'55'' i E 19°23'10''

Sportsko turistički centar Bajina Bašta: +381 31 865 370, www.tara-bajinabasta.com/, Kneza Milana Obrenovića 34/2 31250 Bajina Bašta.

 

Info punktovi:

Bajina Bašta  - N 43°58'13.44", E 19°34'09.64" - Prostor JP NP Tara, namenjen posetiocima ovog zaštićenog područja. Nalazi se u upravnoj zgradi predužeća, na 300 kvadratnih metara adaptiranih za stalnu izložbenu postavku, info-pult i suvenirnicu. U ovom centru posetioci mogu dobiti sve neophodne informacije o Nacionalnom parku i videti različite tematske izložbe.

Perućac - N 43°57'39.54", E 19°23'56.21" - Nalazi se na ulasku u Prirodni rezervat „Klisura Dereventa" na obali Perućačkog jezera. Ovaj kontrolno-informativni punkt predstavlja ulaznu kapiju u Nacionalni park sa informativnim i kontrolnim karakterom. Ovde se mogu dobiti informacije, prospekti, kupiti ribolovne dozvole i suveniri.

Mitrovac - N 43°55‘11.57“, E 19°25'30.19" - Ovaj centar je otvoren za posetioce još 2006. godine. Predstavlja prvi objekat te namene u Srbiji. Obuhvata prostorod 220 kvadratnih metara u kojem se nalaze info pult, suvenirnica, izložbene postavke i prezentaciona sala koja može da ugosti 40 posetilaca. Osim za ekskurzije, izletnike i druge posetioce, centar organizuje i likovne izložbe, književne večeri i druge tematske skupove. Uz neposredne informacije, prospekte, mape i video prezentacije, ovde se mogu kupiti suveniri i konsultovati nadzornici Nacionalnog parka.  

 

 

Edukativno informativni centar Šljivovica - N 43°54'02.72", E 19°30'39.83" - Staru lugarnicu u Račanskoj Mitrovici JP NP Tara je iskoristilo i pretvorilo u objekat primeren ovom vremenu. Tako na petom kilometru puta Kaluđerske bare – Mitrovac, postoji novi edukativno-informativni centar od 200 kvadratnih metara sa tehnički potpuno opremljenom višenamenskom prostorijom i četiri apartmana sa ukupno 14 ležajeva. Ovaj objekat prevashodno koristi učesnicima Kampa mladih rendžera i predstavnicima medija kao i drugima koji nastoje da upotpune svoja saznanja o NP Tara.

Nacionalni park Tara se prostire na 19,175 ha i zauzima najveći deo masiva planine Tara i nalazi se na teritoriji opštine Bajina Bašta, u zapadnoj Srbiji. Graniči se sa Bosnom i Hercegovinom, oivičen tokom Drine. I pored davnašnjeg prisustva čoveka i njegovog uticaja na ekosisteme, Tara je sačuvala svoje izuzetne prirodne vrednosti, zbog kojih je proglašena Nacionalnim parkom. Planina Tara pripada delu starovlaških planina i sačinjavaju je predeone celine Kaluđerske bare, Tara, Aluške planine, Crni vrh i Zvijezda. Površina joj je 183 km kvadratna, a dužina 50 km i širina 22 km. Prosečna nadmorska visina je 1.200 m, a najviši vrh Koziji rid dostiže 1.591 m.

Šira oblast:

U neposrednoj blizini NP Tara se nalaze i sledeće zanimljive oblasti:

Jezero Zaovine – N 43°51‘25“, E 19°21'23" - trenutno zaštićene kao predeo izuzetnih odlika, a pokrenuta je inicijativa da se pripoje nacionalnom parku.

Šargan i Mokra Gora – N 43°46'60", E 19°30'00" - Oblast Šargana i Mokre Gore je zaštićena oblast – park prirode, prepoznatljiv po železnici uskog kolovoza Šarganska osmica. Utisku doprinosi i ambijent očuvanih četinarskih šuma koje naseljavaju atraktivne vrste flore i faune.

Mećavnik i Drvengrad – N 43°47'44.25", E 19°30'29.13" - poznat i kao Kustendorf je etno selo smešteno na granici između planina Zlatibor i Tara. Izgrađeno je na osnovu idejnog rešenja poznatog reditelja Emira Kusturiceza potrebe snimanja filma. U ovom naselju postoji i ski staza Iver. Pogodno je i za održavanje seminara i konferencija i prepoznatljivo po filmskom festivalu „Kustendorf".

Zlatibor - N 43°38'53", E 19°40'44" - omiljena planina među srpskim turistima, koja se nalazi na jugozapadu Srbije. Ova oblast je prepoznatljiva po velikim površinama pokrivenim pašnjacima i seoskim zajednicama.

Zoniranje

  • I zona zaštite: površina od 2.959, 25 ha, tj. 15,43% ukupne površine. Dozvoljene isključivo naučne aktivnosti i kontrolisana edukacija.                             
  • II zona zaštite: površina od 7.721,89 ha tj. 40,27% ukupne površine.
  • III zona zaštite: površina od 8.493,86 ha, tj. 44,30% ukupne površine.
  • Zaštitna zona: površina 37.584ha

Međunarodni status zaštite

  • IBA – Značajno područje za ptice
  • IPA – Značajno područje za biljke
  • PBA- Značajno područje za leptire

Flora

Na prostoru šireg područja je zabeleženo preko 1100 biljnih vrsta, što je skoro trećina ukupne flore Srbije. Na području parka je do sada zabeleženo 30 endemičnih biljnih vrsta.  Na Tari su karakteristične guste autohtone četinarske šume, a dominiraju mešovite šume jele, bukve i smrče koje pokrivaju preko 75% parka, što je čini jednom od najšumovitijih planina Evrope.

Ovo područje je najbitnije po tome što je postojbina tercijernog relikta Pančićeve omorike, Picea omorica.

Fauna

U složenim zajednicama, pretežno rezervatima i zaštićenim delovima fauna  je vrlo bogata sa 53 vrste sisara i 135 vrste ptica.

Geologija i geomorfologija

Područje Tare je okarakterisano mozaikom planinskih uzvišenja i površi koje presecaju doline reka i njihovih pritoka. Osim toga prisutni su različiti geomorfološki oblici (pećine, uvale, vrtače, zvekare, tesnaci, kanjoni, klisure i sl.). Područje Tare je izgrađeno od magmatskih, metamorfnih i  stena koje su stvarane od paleozoika do danas.

Klima

NP Tara ima umereno-kontinentalnu klimu sa planinskim uticajem. Visoka vlažnost vazduha je prouzrokovana strujanjima iz kanjona Drine i svakodnevnim maglama. Iznad Tare se sukobljavaju tople vazdušne struje sa juga i hladne sa severa. Srednja godišnja temperature iznosti 5,6 º C.

Saobraćajna povezanost

Najkraći put iz Beograda do Tare je putem Beograd – Valjevo – Rogačica – Bajina Bašta – Tara, koji je 180 km dugačak. Od Novog Sada do Tare put je dugačak 246km. Najbliža železnička stanica je u Braneškom Polju kojeje na železničkoj trasi Beograd-Bar. Još jedna bitna pristupna trasa je put koji povezuje Taru i Zlatibor preko Kremne i vodi dalje do Užica.

×