Geologija, geomorfologija i hidrologija

Geologija, geomorfologija i hidrologija

Vrh Babin zub - Babin zub je jedan od vrhova Stare planine, poznat po karakterističnoj grupi ostenjaka, izgrađenih od kvarcnih peščara. Pod udarom vremena osnovna stenovita masa Babinog zuba pretvorena je u jedan viši i jedan niži ostenjak, oba nepravilnog oblika. Izrazito dominira okolinom, jer je gotovo bez vegetacije i čini kontrast okolnom zelenilu. U okolini ovog zanimljivog vrha nalazi se mnoštvo izuzetno hladnih izvora planinske vode neverovatne čistoće. Osim velikog broja ovih geomorfoloških oblika, Babin zub je poznat kao jedan od najlepših vidikovca Stare planine. (deo Parka prirode koji pripada opštini Knjaževac)
Klisura Vladikine ploče - nalazi se između sela Rsovci i Pakleštica, u potezu od 2 kilometra. U jurskim sedimentima je klisuru usekla reka Visočica. Klisura je dugačka 2km i na nekim mestima dublja od 300m. Počinje kod pećine Potpeć a završava kod ušća potoka Kozarnik. Ova klisura se nalazi van svih puteva, pa je stoga poznata samo pravim zaljubljenicima u prirodu. U geomrfološkom pogledu karakteristična je po uklještenim meandrima, i velikom broju (oko 15) pećina, koje se nalaze u ovoj klisuri, od kojih je istraženo 11. Najveća i najinteresantnija pećina je Vladikina pećina. Ulaz je visok 18 metara, širok 12 metara, a glavni pećinski kanal je dužine 190 metara. Na kraju ovog kanala uskim prolazom silazi se u Blatnu dvoranu, 10m nižu od dna pećinskog kanala. Od glavnog kanala se odvaja kraći bočni kanal koji se pretvara u jamu duboku 30m. (deo Parka prirode koji pripada opštini Pirot)
Kraška depresija Ponor - Ponor predstavlja zatvorenu krašku depresiju bez površinskog oticanja vode, čija se duža strana prostire, kao i svi glavni tektonski elementi ove oblasti, pravcem severozapad – jugoistok. Dugačka je oko 200 m, a maksimalne širine do 100 m. Po geološkoj građi mogu se izdvojiti dve celine – severni deo sastavljen je od liskunovitog peščara trijaske starosti, a južni deo od trijaskih laporovitih krečnjaka. Ova depresija je bogata izvorima koji se javljaju na njenim obodima. Ti izvori su velike izdašnosti, sa temperaturom vode od 5 - 8˚C. (deo Parka prirode koji pripada opštini Pirot)

×