Verski objekti

Crkve i manastiri

Crkva Presvete Bogorodice – Pretpostavlja se da je podignuta početkom XIV veka. Freske su sačuvane i govore o velikom majstorstvu ikonopisca. Crkva Svete Bogorodice, nalazi se u selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistočno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potiče iz prve polovine 14. veka. Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnički spomenik Eparhije timočke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Arheološka istraživanja, koja su pratila konzervatorske radove od 1979. od 1981. godine, portvrdila su postojanje nekropole sa 70 grobova oko crkve. Prva liturgija, posle 70 godina, služena je 6. aprila 2010.godine.
Manastir Svete Trojice - Na putu prema Gornjoj Kamenici nalazi se manastir posvećen Svetoj Trojici. Kao ktitor se pominje Lazar, sin despota Djurdja Brankovića, a crkvu su podigli pastiri iz Crnog vrha. Manastir Svete Trojice, nalazi se izmedju Gornje i Donje Kamenice, u dolini Trgoviškog Timoka, 17 kilometara od Knjaževca. Zadužbina je srpskog despota Lazara, najmladjeg sina Djurjda Brankovića, kako stoji u natpisu iz 1454. godine. Crkva je skromnih dimenzija, sagradjena je u srpsko-moravskom stilu. Iako je siromašne izrade bila je u potpunosti živopisana. Freske su mahom uništene sredinom 20. veka, a danas se vide samo njihovi tragovi. U manastiru danas žive monahinje, koje se bave i izradom ikona i ostalih predmeta vezanih za pravoslavnu veru.
Arheološko nalazište Timacum minus - Nalazi se kod sela Ravna i datira iz I veka naše ere, a predstavlja rimsku naseobinu. Prvenstveno je tu bio logor rimskih legionara, a koji je u III I IV veku pretvoren u tvrdjavu sa kulama. Na osnovu iskopina u u Arheo-etno parku u Ravni, formirana je izuzetna lapidarijska zbirka etno spomenika. Ova zbirka izložena je u školi u Ravni i govori o latinima, koji su ovde živeli. Istraživanja koja su trajala od 1975. do 1990. godine, otkrila su desetine rimskih spomenika, carskih počasnih natpisa, i mnogobrojne primerke antičkih bronzanih i mermernih skulptura, reljefa i drugih predmeta visoke umetničke vrednosti. U arheo-etno parku u Ravni, nalazi se stara škola, lapidarijum, kao i etno kuća, čiji je podrum preuređen u muzej vinarstva.

×