Verski objekti

Verski objekti

Crkva Majke Angeline N44°42'8.51 E 20° 2'40.40
Crkva Svete majke Angeline ili crkva Blagoveštenja manastira Obed, se nalazi na uzvišenju unutar Obedske bare u Kupinovu. Prema narodnom verovanju, crkvu je sagradila despotica Angelina, od materijala od kojeg je bio napravljen brod, kojim je 1486. godine, sa svojim sinovima doputovala u ovaj kraj i preuzela despotski presto. Sveta Angelina je poreklom iz Albanije, kćerka Đorđa Arijanita i rođena sestra Danice (Domnike), žene Skender-bega. Angelina je bila žena slepog Stefana Brankovića, sina despota Đurađa Brankovića. Nakon Stefanove smrti, dolazi sa decom u Srem, koji dobija na upravu od mađarskog kralja i gde podiže crkvu Svetog Luke u kojoj nastavlja život kao monahinja. Njen sin je bio Jovan, poslednji srpski despot. Crkva Svete Angeline je prva crkva brvnara u Vojvodini. Crkva je 1943. godine teško oštećena a obnovljena je tek 2007. godine.

Crkva Sv.Luke
Crkva Svetog Luke zadužbina je despota Đurđa Brankovića. Nalazi se na jugozapadnoj periferiji sela Kupinova.Sagrađena je 1451. godine. 1521. godine Turci su do temelja razrušili Kupinik i tom prilikom je verovatno stradala i crkva svetog Luke. Despot Đurađ Branković je 1453. doneo mošti Svetog Luke u Smederevo, a koje su od IV v. bile u Carigradu, da bi po padu Smedereva mošti čuvane u Kupinovu. Mošti ovog sveca imaju izuzetan ugled. Danas je crkva Svetog Luke zakonom zaštićena. Sadašnji hram svetog Luke je jednostavna jednobrodna građevina sa zvonikom pored nje.

Spomenici
Tvrđava Kupinik
U donjem Sremu pored sela Kupinova nalaze se zidine srednjovekovnog grada Kupinika, koji je podignut krajem XIII ili u prvoj polovini XIV veka kao vojno–granično utvrđenje ugarskog kralja. Kupinik je smešten na malom ostrvu u mrtvaji reke Save, poznatoj danas kao Obedska bara. Građen je od lomljenog kamena spolja obloženog opekom. Grad je nepravilne četvorougaone osnove (57x57 m), sa isturenim okruglim kulama na uglovima. Ulaz je bio kroz petu kulu na severoistočnom bedemu. Oko bedema se nalazio rov, najveće dubine od 3 m i širine od 17 m na ulaznoj strani. U gradu su postojali stambeni objekti, ali o njima se ne zna ništa pošto arheološka iskopavanja nisu vršena. Prvi pisani pomen o Kupiniku su dve povelje kralja Žigmunda iz druge polovine XIV veka. Početkom XV veka grad prelazi u ruke srpskih despota. Zbog opasnosti od Turaka utvrđen je bolje i savremenije. Prerađuju se pojedini delovi i celine tako da od utvrđenja za ratovanje hladnim oružjem postaje utvrđenje sa topovskim kulama (severnom šestougaonom, a istočnom osmougaonom). Despot Đurađ Branković je svoju dvorsku crkvu posvećenu Sv. Luki sagradio pored utvrđenja i povezao ih mostom.

×