Aktivnosti, info centar i vidikovci

Info centar, vidikovci i aktivnosti

Info centar Obedska bara

Informativno-edukativni centar, novoizgrađeni objekat,nalazi se kod motela i predviđen je za prijem za posetioce u SRP"Obedska bara". Kapacitet centra je oko 40 posetilaca. U centru se mogu dobiti sve neophodne informacije i kupiti suveniri.

Kontakt: Slobodan Peter, 062 800 4608 peters@ikomline.net

Vidikovci:
Info centar Obedska bara 
Info centar Obedska bara - osmatračnica za posetioce sa koje se pruža pogled na Krstonošića okno.

Etno kuća Kupinovo
osmatračnica za posetioce sa koje se pruža pogled na livadske ekosisteme.

Aktivnosti:

Ribolov

Kontakt: ŠG "Sremska Mitrovica", Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica
tel. +381 22 622111, faks +381 22 612949, www.vojvodinasume.rs
Ribolov je zastuplje samo kao rekreativni ribolov u skladu sa režimima zaštite.
Kontakt: Slobodan Peter, peters@ikomline.net


Pešačenje

Kontakt: Slobodan Peter, peters@ikomline.net

Postoji više turističkih staza, ukupne dužine oko 60 km. Jedna, na primer, polazi od kule Obed pa stazom Potkovice dolazi do osmatračnice Spomenik. Ide se šumskom stazom. Ruta je laka, obeležena i traje 2h. Sve staze su pogodne za pešačenje. Organizuju se pešačke ture po rezervatu za školsku decu i studente, informacije se mogu dobiti kod upravljača. Vodič govori engleski jezik i potrebna je rezervacija unapred.
Kružna edukativna staza (KES) dužine oko 7 km, sa 3 nadstrešnice, stolovima i klupama, locirana je u srcu Rezervata. Mogu se posmatrati barska staništa sa pticama močvaricama, stare šumske sastojine, posebno hrasta lužnjaka, retke i lekovite biljne vrste.
Druga edukativna staza, pozicionirana na rubu bare, polazi od "Kule Obed", preko mostića (u izgradnji) i prolazi pored monitoring osmatračnice "Matijevica" sa koje mogu da se posmatraju kolonije čaplji pa sve do druge monitoring osmatračnice "Spomenik". Staza celom dužinom prolazi kroz šumu starih stabala hrasta lužnjaka i bele topole i služi za šetnju i posmatranje Bare sa raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom, posebno pticama.

Kontakt: Slobodan Peter,
062 800 4608 peters@ikomline.net

Biciklizam
Sve pešačke staze pogodne su i za vožnju biciklom.
Postoji mogucnost iznajmljivanja bicikala Kontakt: Slobodan Peter,
062 800 4608
peters@ikomline.net

Vožnja brodom i čamcima

Kontakt: Slobodan Peter, peters@ikomline.net
Na Obedskoj bari postoji mogućnost iznajmljivanja čamaca i vožje u funkciji pecanja, razgledanja prirode a u tu svrhu moguće je voziti se katamaranom i uživati u vožnji i razgledanju prirodnih lepota Rezervata uz kratku priču o karakteristikama zaštićenog područja.

Kontakt: Slobodan Peter,
062 800 4608 peters@ikomline.net

 

 

×