Flora

Vodeni orašak Trapa natans

Vodeni orašak Trapa natans
Jednogodišnja biljka,stablo dužine 0,5-2 m.Podvodni listovi lancetasti,brzo opadaju,a ploveći (flotantni) imaju duge lisne drške,rombičnog su oblika i obodom grubo nazubljeni.Cvetovi pojedinačni, aktinomorfni,sitni,u pazuhu plivajućih listova,na kratkim i dosta debelim drškama,krunični listići beli. Plod veliki,neobičnog oblika,sa 4 rogolika nastavka. Cveta VI-IX.Stanište: stajaće ili sporotekuće vode, česta u srarim meandrima reka (mrtvaje).

Rebratica Hottonia palustris

Rebratica Hottonia palustris
Hottonia palustris (Fam.Primulaceae) je višegodišnja, vodena biljka sa puzećim korenom.
Naseljava sporotekuće ili stajaće vode (kanali, bare i močvare) gde gradi monotipsku zajednicu Hottonietum palustris ili ulazi u zajednicu sa Lemnom. Ulazi u sastav močvarne vegetacije u okviru šuma iz klase Alnetea glutinosae. Zahteva senovita, vodeno pokrivena, vlažna ili muljevita staništa. Indikatorska je vrsta za mezotrofne vode.
Areal ove vrste je srednja Evropa od obale Atlantika u Francuskoj i Britanskih ostrva do Urala i Kavkaza. Za proteklih pedeset godina, u Srbiji je ukupna brojnost ove vrste procenjena na nešto više od 1000 reproduktivno sposobnih primeraka. Novozabeležena nalazišta ove vrste nam ne ukazuju na njeno dalje širenje, u stvari ova vrsta se nalazi u fazi povlačenja. Status vrste prema IUCN kategoriji za područje Srbije je krajnje ugroženi takson (CR-Srb, B/2ac), dok za područje Srbije ima određen status krajnje ugroženi takson (CR-Yu, B/2ac).

×