Fauna

Orao belorepan Haliaeetus albicilla

Orao belorepan (lat. Haliaeetus albicilla) je najveći oraoEvrope. Perje je braon boje sa svetlijim delovima sa spoljašnje i unutrašnje strane krila. Sa zrelošću ptice svetlije nijanse dobijaju na intenzitetu. Potpuno beo rep je znak pune zrelosti. Dužina od repa do glave je od 70 do 90 santimetara dok raspon krila varira između 2.0 do 2.4 metra. Rasprostranjen je od severne Evrope (zapadna Irska, obala Norveške) prema istočnoj i Južnoj, pa preko zemalja bivšeg SSSR-a na istok do Kamčatke i Japana. Do pre jedne decenije bio je na ivici istrebljenja ali je intenzivnim merama zaštite broj ptica u divljini značajno porastao i danas je njegova evropska populacija stabilna.

Crna roda Ciconia nigra

Crna roda (lat. Ciconia nigra) je vrsta ptice iz porodice roda (Ciconiidae). U Srbiji je strogo zaštićena vrsta.Boravi u vlažnim i močvarnim, listopadnim nizijskim šumama. Živi u nekim delovima severne i istočneEvrope, kao i u nizijskim šumama u Srbiji. Selica je koja zimuje u Africi.Veoma je oprezna i plašljiva i živi kao samotnjak, nikada u koloniji, uvek daleko od ljudskih naselja. U aprilu ili maju duboko u šumi, visoko na stablu uz deblo, sagradi gnezdo od granja, u koje snese najčešće četiri bela jaja. Oba roditelja leže na njima i posle se brinu za mladunce čučavce, koji postaju samostalni tek za sedamdesetak dana.

Čikov Misgurnus fossilis

Čikov (lat. Misgurnus fossilis) je slatkovodna riba koja podseća na jegulju ili zmiju, pripada familiji Cobitidae. Čikov je riba nizijskih voda i raširen je po celoj Evropi. Ne voli velike dubine te obitava u tihim, mirnim vodama, ili u kanalima sa muljevitim dnom. U stanju je da e da preživi i u uslovima gde bi svaka druga riba uginula, jer on uz pomoć jednog creva apsorbuje kiseonik iz vazduha, stvarajući rezerve, pa tako, ukopan u vlažni mulj, može da opstane i po mesec, pa i više dana.

×