Verski objekti

Crkve i manastiri

Manastir Kovilj N 45°12'50.40" E 20° 2'6.97"
Prema legendi osnovao ga je Sveti Sava sa kaluđerima iz Fruškogorskog manastira Privina glava. Spominje se u pisanim dokumentima iz 17.veka. Crkva je građena po uzoru na manastir manasiju u 18. veku, a zadužbina je Petra Andrejevića iz Sremskih Karlovaca. Pored gornje crkve je rodna kuća Laze Kostića, jednog od naših najvećih pesnika, dramskih pisaca i prevodilaca.
Arheološka nalazišta
Nove zemlje, Jarak, Vinogradi i Đuragić Rogaj 
U oblasti Koviljskog atara se nalaze do sada otkrivena 3 arheološka lokaliteta, ali se pretpostavlja da ih ima više.
Spomenici
Petrovaradin N 45°15'8.00" E19°51'43.65"
Petrovaradin je izgrađen na desnoj obali Dunava, na urvinskom materijalu između obronaka Fruške gore i Petrovaradinskog rita. Naselje se deli na dva karakteristična dela, manji deo Petrovaradin Tvrđava, koji je izgrađen unutar zidina i mnogo veći, Petrovaradin Majur, koji je van njih. Najstariji tragovi naselja potiču od keltskih vremena, odnostno 1. veka stare ere. U narednom veku ovde je rimska pogranična tvrđava Kasum. U 12. veku Mađari utvrđuju manastir, koji je postojao na Petrovaradinskoj steni i tako nastaje novo utvrđenje. Njega 1526. zauzimaju Turci, a 1691. Austrijanci.

×