Geologija, geomorfologija i hidrologija

Kamene granitne figure

Kamene granitne figure su prirodna geološka retkost, čija specifičnost ima turističku vrednost. Lokaliteti kamenih granitnih figura su sledeći: 

 • Pajin grob

 • Lisičja stena

 • Suvi vrh

 • Jankov breg

 • Babin grob

 • Visoki do

 • Karaman – Vučak

Semeteško Jezero Prikaži na mapi

Nalazi se na nadmorskoj visini od 900 metara, u selu Semeteš. Vodu dobija iz dva izvora. Na jezeru su se formirala tzv. ploveća ostrva na kojim ima rastinja.

Napušteno rudarsko okno Gvozdac Prikaži na mapi

Napušteno srednjevekovno rudarsko okno, sa izvorištem plitke vode, nalazi se na putu za svetilište Metođe.

Vodopad Jelovarnik Prikaži na mapi

Vodopad Jelovarnik  je sačinjen od četiri kaskade, i jedan je od najvećih vodopada u Srbiji.

Vodopad Barska reka Prikaži na mapi

Vodopad Barska reka se nalazi u kanjonu Barske reke na Kopaoniku na nadmorskoj visini od 915 metara. Veoma je impresivan vodopad,vidi se izdaleka ali i čuje njegov huk sa susednog grebena. Među najvećim je vodopadima u Srbiji i premašuje 50 metara, ali je nemoguće videti ga u celosti. Polukružnog i kaskadnog je oblika.

Izvori i vrela Prikaži na mapi

Planina Kopaonik je veoma bogata izvorima i vodama koje su najaktivnije na rano proleće, Najzanimljiviji izvori i vrela su sledeći:

 • Gejzir Gvozdac
 • Izvor Marine Vode
 • Izvor Krčmar

Cirkovi Prikaži na mapi

Cirkovi su geomorfološki oblici velike razmere, koji predstavljaju izvorišno područje ledenika. Predstavljaju tragove pleistocenske glacijacije. Najpoznatiji cirkovi na Kopaoniku su sledeći:

 • Cirk Krčmar

 • Cirk Široki do

 • Cirk Velika Gobelja

×