Arheološka nalazišta

Arheološki lokalitet Nebeske Stolice Prikaži na mapi

Nebeske stolice ili Crkvina je arheološki lokalitet iz poznoantičkog (III/IV vek) i ranohrišćanskog perioda (kraj V/VI vek), koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1800 metara, ispod istoimenog uzvišenja, pod samim Pančićevim vrhom. U narodnom predanju ovo mesto je nazvano crkvina (crkva). Na ovom mestu se nalaze temelji stare hrišćanske bazilike (crkve), koja datira iz 5. ili 6. veka. Poseban dragulj ovog otkrića je podni mozaik sa geometrijskim izomorfnim motivima, karakterističnim baš za taj period, a kao kruna svega: u jednom njegovom polju slika pauna (hrisćanskog simbola vaskrsenja). Na osnovu nađenih fragmenata zaključeno je da je bazilika bila oslikana freskama. Prema dosadašnjim saznanjima, život na ovom lokalitetu je postojao od III do VI veka, prvo kao mali kasnoantički stambeni kompleks koji se u V ili VI veku razvio u važno hrišćansko kultno središte. Ovako značajnom središtu hrišćanstva, moralo je da odgovara i znatno veće naselje od onog otkrivenog uz njega (svega nekoliko građevina), zbog čega se pretpostavlja da se ono nalazilo u sklopu ili neistražene tvrđave iz ranovizantijskog doba, na brdu Čučaica, južno od Nebeskih stolica ili utvrđenja Gradac, u zaseoku Gornji Levići, kod sela Đerekare.

×