NP Kopaonik Prikaži na mapi

≈Planina za sva godišnja doba≈

OSNOVNE INFORMACIJE

Status zaštite: Nacionalni park

Upravljač- staralac: JP NP Kopaonik, Naselje Suvo Rudište, Miluna Ivanovića 10, Kopaonik, nacparkkop@open.telekom.rs, +381 36 5471 011, 5471 229, www.npkopaonik.com

Čuvarska služba­-Vodička služba: JP NP Kopaonik, Naselje Suvo Rudište, Miluna Ivanovića 10, Kopaonik, nacparkkop@open.telekom.rs, +381 36 5471 011, +381 36 5471 2

Turistička organizacija opštine Brus: Kralja Petra bb, 37220 Brus, +381 825185, toob@nadlanu.com, www.turizamopstinebrus.co.rs

Turistička organizacija opštine Raška: Nemanjina, 36350 Raška, +381 36 738670, office@raska-turizam.rs, www.raska-turizam.rs

Info centri:

Upravna zgrada - Miluna Ivanovića 10, Raška

Kancelarije na Kopaoniku - Naselje Suvo Rudište

Osnovan: 1981.

Koordinate: N 43°18'20 '' i  E  20°48'09''

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, koji se pruža od severozapada ka jugoistoku. Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugositoku. Istočna granica Kopaonika je izmešu Dinarida i Rodopa, dok je ranije Kopaonik svrstavan u Rodope. Zaštićeno područje obuhvata najočuvanije predele na teritoriji opština Brus i Raška. Ovo područje je bogato s podgleda geomorfologije, ali se odlikuje i visokim stepenom biološke raznovrsnosti i velikim brojem endemita. Sam park sačinjavaju sledeći prirodni rezervati: Kozje stene, Vučak, Mrkonja, Jankova bara, Gobelja, Barska reka, Samokovska reka, Metođe, Jelak, Suvo Rudište, Duboka, Bele stene i Jelovarnik.

 

 

Šira oblast:

Lukovska banja - N 43°10‘11“, E 21°02'20" - Lukovska Banja se nalazi na jugu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika. Nalazi se na 681 m nadmorske visine, što je čini najvišom banjom u Srbiji.  Lukovsku Banju karakterišu obilje izvora mineralnih voda i kristalno čist vazduh. Po broju izvora mineralnih voda, različitog sastava i temperature, i njihovoj izdašnosti (preko 100 l/s), spada u najbogatije u zemlji. Do Lukovske Banje je moguće stići autom preko Kuršumlije (36km) putem Kruševac - Blace - Kuršumlija ili magistralnim putem Niš - Prokuplje – Kuršumlija, ili preko 42km udaljenog Brzeća (Kopaonik) putem Brzeće - Blaževo - Merćez - Lukovska Banja.

 

 

Jošanička banja - N 43°23'21", E 20°45'08" -  se nalazi na obroncima Kopaonika, na nadmorskoj visini od 550m, u dolini reke Jošanice i njene pritoke Samokovke. Ima karakteristike klimatskog lečilišta, između ostalog i zbog četinarske šume koje predstavljaju posebnu prirodnu vrednost za zdravstvene i rekreativne potrebe. Kompleks se prostire na površini od 1,2 hektara, sa uređenim stazama za rekreaciju.

 

 

 

Zoniranje:

• I zona zaštite – površina od 1.430,09 ha

• II zona zaštite – površina od 3.940,46 ha

• III zona zaštite – površina od 6.706,52 ha

• Zašitna zona – površina od 20.538,27ha, podeljena je na dve podzone/područja: područje neposredne zaštite NP i područje posredne zaštite NP

Međunarodni status zaštite:

• IBA – Značajno područje za ptice
• IPA – Značajno područje za biljke
• PBA- Značajno područje za leptire

Flora

Visokoplaninska flora Kopaonika na osnovu dosadašnjih istraživanja sadrži 825 vrsta i podvrsta, što čini jednu petinu ukupne flore Srbije. Na prostoru NP raste 91 endemična i 82 subendemične vrste, od kojih je 30 zaštićeno zakonom. Zbog blage planinske klime, vegetacijski period je dosta dug. Vegetacija se odlikuje vertikalnom zonalnošću.

Fauna

Ornitofauna obuhvata 173 vrste, fauna sisara obuhvata 40 vrsta, 14 vrsta batrahi i herpetofaune ( 6 vrsta vodozemaca i 8 vrsta gmizavaca).  Posebno je interesantno bogatstvo vrsta leptira, koji iznosi 138 vrsta dnevnih leptira. Kopaonik spada medju najbogatije planine Balkanskog polustrva sa  ovom grupom insekata. Balkansko poluostrvo ima 290 vrsta dnevnih leptira tako da 138 vrsta Kopaonika čini 47,5 % ukupne faune Balkanskog poluostrva. Za Srbiju je poznato da ima 194 vrste u svojoj fauni, tako da kopaoničke vrste čine 71% od tog broja.

Geologija i geomorfologija

Kopaonik karakteriše raznovrsna geološka građa sa stenama različitog nastanka i starosti (serpentiniti, graniti, škriljci, mermeri, andeziti, krečnjaci). Današnje oblike reljefa Kopaonika stvorili su, kroz dugi niz godina, procesi erozije i spiranja. Rudna bogatstva podarila su ime Kopaoniku, gde se od najstarijih vremena kopala ruda. Vulkanska aktivnost i vreli mineralni rastopi su uzrokovali promene na stenama usled visokih temperatura i snažnih pritisaka. Tako je nastala "kopaonička rudna oblast" sa velikim brojem rudnika u kojima se mogu naći rude metala gvožđa, olova i cinka kao i retkih metala srebra i zlata i retkih minerala: volastonita, fluorita i azbesta.

Klima

Klima Kopaonika obeležena je sa preko 200 sunčanih dana godišnje zbog čega i nosi naziv "planina sunca". Kopaonik se nalazi na prelazu primorske ka kontinentalnoj klimi. Južni položaj masiva, zaravnjenost i otvorenost terena sprečava dugotrajno zadržavanje oblačnosti nad planinom.Hladni i teži vazduh zadržava se u okolnim dolinama tako da zimske temperature nisu mnogo niske. Srednja godišnja temperatura Ravnog Kopaonika je 3,7 °C. Snegovi sa izvesnim odstupanjima padaju krajem novembra i traju do meseca maja , prosečno 180-230 dana godišnje.Padavine su u proseku veće od 1000 mm godišnje.


Saobraćajna povezanost

Do NP Kopaonik se može stići iz nekoliko pravaca – iz Beograda auto putem Beograd –Niš pa preko Brusa ili Jošaničke Banje (oko 274 km). Iz pravca Beograda se još može stići do Kopaonika Ibarskom magistralom preko Jošaničke Banje ili preko Raške i Rudnice.

×