Verski objekti

Crkve

Crkva Svetog Petra i Pavla – zaštićeni spomenik kulture Republike Srbije, Svetilište Vodica, Arheološki lokalitet Bartanj – iskopavanja na lokalitetu u toku, Arheološki lokalitet Siga i Staro selo – eksponati se nalaze u Gradskom muzeju u Somboru.

×