Verski objekti

Manastir Kovilje – manastir se nalazi 30 km od Ivanjice, u mestu Kovilje. Potiče iz prve polovine 13. veka, što se može zaključiti prema delimično očuvanim freskama. Pod istim krovom se danas na ovom mestu nalaze dve crkve, sakrivene pod stenama, a posvećene Svetim Arhanđelima i Svetom Nikoli. Crkva Svetih Arhanđela u pećini je manja i starija, naslonjena na stenu. Spada u pećinske crkve isposničkog tipa. Najstarija očuvana freska je Isus Hristos Pantokrator. Druga, mlađa crkva, posvećena Svetom Nikoli je sagrašena 1644. godine i nadovezuje se na stariju crkvu. U 17. veku ovaj manastir je bio središte pismenosti golijskog kraja, jer je u njemu radila manastirska škola, u kojoj su dečaci bili podučavani za sveštenički poziv. Danas je u okviru manastira izgrađen novi konak, u kojem borave monahinje, ovog danas ženskog manastira.
crkva u Kosovici – crkva u Kosovici je podignuta u 16. veku na temeljima stare crkve, odmah posle Kosovskog boja 1389. godine. Prema predanju, do ovog mesta su došli ranjenici nakon Kosovskog boja, od kojih su mnogi tu i preminuli i nakon toga sahranjeni. Prema ovom događaju i u spomen ranjenicima, crkva ali i celo naselje su dobili ime – Kosovica.
Crkva Sv.Ilije – crkva se nalazi u mestu Kumanica. Novijeg je datuma. Zanimljivo je da je zvono koje krasi ovu crkvu 1929 pokloni kralj Aleksandar Karađorđević.
manastir Pridvorica – manastir Pridvorica se nalazi na 28 km od Ivanjice. Ovaj manastir je izgrađen u vreme izgradnje manastira Studenica. Predstavlja jedan od najznačajnijih srednjevekovnih spomenika. Prevshodno je bio ženski manastir, što se može zaključiti po povelji Nemanje koja je data manastiru Studenica, koje su među prvima razvijale domaću radinost poput tkanja. Iz arhitektonskog pogleda, manastir pripada Raškoj školi. Freske po zidovima su uništene, a ikonostas i zvonik su obnovljeni 2000. godine.
Crkva Sv. Ilije Odvracenica – ova crkva posvećena Sv. Iliji je novijeg datuma, izgrađena 2000. godine. Izgrađena je na placu koji je donirao starosedelac Todor Ivanović, a uz pomoć dobrovoljnih priloga meštana i gostiju. Nalazi se u vikend naselju Odvraćenica. Iako crkva još uvek nije u potpunosti izgrašena, u njoj se redovno održavaju službe. Meštani i vikendaši, koji su i sami učestvovali u izgradnji ove crkve se njom veoma ponose, ali i činjenicom da je crkvu posetio i predsednik Srbije, Tomislav Nikolić.
manastir Studenica - manastir Studenica, jedan od najlepših srpskih manastira, je izgrađen u periodu od 1183 do 1196. godine, u stilu vizantijsko-raške škole. Mesto na kome se danas nalazi manastir je bilo jezgro srednjovekovne srpske države Raške. Studenicu je sagradio vladar Stefan Nemanja, koji se nakon izgradnje i sam odrekao prestola u korist svog sina Stefana i zamonašio. Danas zajedno sa svojom suprugom Anastasijom i sinovima Vukanom i Stefanom, počiva u Bogorodičinoj crkvi, čiji je ktitor bio. Manastir se sastoji od glavne manastirske crkve posvećene Bogorodici, Kraljeve crkve posvećene Sv. Joakimu i Ani i crkve Sv. Nikole poznatije kao Nikoljača, dok su u okviru manastirskog poseda ostali i temelji crkve Sv. Jovana, Savina trpezarija, kula, riznica i konaci. Manastir je nakon punih osam vekova postojanja, upisan u listu svetske baštine UNESCO-a kao spomenik univerzalne vrednosti.
Rimski most – nalazi se u mestu Kumanica, 16 kilometara od Ivanjice na reci Moravici. Kameni most je dugačak 14 metara, a širok 2,4 metra. Iako je poznat pod nazivom Rimski most, most u stvari potiče iz vremena Uroša Nemanjića. Restauriran je i zaštićen pod patronatom Zavoda za zaštitu spomenik kulture osamdesetih godina i danas dani je u upotrebi.
Spomenik NOR-a - spomenik se nalazi na odvraćenici i podignut je u spomen borcima narodno oslobodilačke borbe. Na spomeniku piše: "Na ovom mestu 2. novembra 43. grupa ibarskih partizana razoružala je 120 četnika Deževske brigade i formirla Ibarski partizanski odred". U potpisu: Sreski odbor Saveza boraca NOR-a, Novi Pazar. Lokalni ljudi su u vreme izgradnje spomenika negodovali, jer se prema pričama starosedeoca, ljudi iz ovog kraja nikad nisu borili ni na čijoj strani, te ih je ovaj spomenik nepravedno obeležio.
Krajputaši – krajputaši su spomenici van groblja, podizani nad „praznim grobom". Ovaj običaj je rasprostranjen u celoj Srbiji, a pogotovo u zapadnom i istočnom delu zemlje. Najčešće su podizani kraj puteva i na raskršćima kako se pokojnici ne bi zaboravili.

Manastir Kovilje

Manastir Kovilje – manastir se nalazi 30 km od Ivanjice, u mestu Kovilje. Potiče iz prve polovine 13. veka, što se može zaključiti prema delimično očuvanim freskama. Pod istim krovom se danas na ovom mestu nalaze dve crkve, sakrivene pod stenama, a posvećene Svetim Arhanđelima i Svetom Nikoli. Crkva Svetih Arhanđela u pećini je manja i starija, naslonjena na stenu. Spada u pećinske crkve isposničkog tipa. Najstarija očuvana freska je Isus Hristos Pantokrator. Druga, mlađa crkva, posvećena Svetom Nikoli je sagrašena 1644. godine i nadovezuje se na stariju crkvu. U 17. veku ovaj manastir je bio središte pismenosti golijskog kraja, jer je u njemu radila manastirska škola, u kojoj su dečaci bili podučavani za sveštenički poziv. Danas je u okviru manastira izgrađen novi konak, u kojem borave monahinje, ovog danas ženskog manastira.

×