Šetnje i planinarenje

Pešačke i planinarske staze

Sve ture su obeležene i organizovane od strane JP NP Fruška gora. Staze je moguće obići u sopstvenoj režiji, ili uz pratnju vodiča JP NP Fruška gora. Sve staze kreću od Informativnog centra JP NP Fruška gora, koji se nalazi na vrhu Iriški venac.

Kontakt: +381 21 463 666; 463-667; 463-824

Prirodnjačka postavka i edukativna staza- dolazak na Iriši venac, razgledanje muzejske postavke, šetnja po edukativnoj stazi kroz šumu sa vodičem. Za grupe od 20 osoba.

Info centar – manastir Grgeteg – dolazak u IC u 9h, razgledanje muzejske postavke, šetnja planinarskom stazom do manastira Grgeteg sa vodičem uz priču o NP (oko 2 h), obilazak manastira, povratak stazom do IC (oko 2h). Za grupe od 20 osoba, neophodna terenska odeća i obuća.

Info centar – Stražilovo – polazak iz IC u 9h, razgledanje postavke, šetnja planinarskom stazom do Stražilova sa vodičem (oko 3 h). Poseta spomeniku Branku Radičeviću, šetnja do Sremskih Karlovaca, povratak. Za grupe od 20 osoba. Neophodna terenska odeća i obuća.

Info centar – manastiri Staro i Novo Hopovo- polazak iz IC u 9h, razgledanje postavke, šetnja planinarskom stazom do manastira Staro Hopovo sa vodičem (oko 2h), obilazak manastira. Šetnja dalje do manastira Novo Hopovo, obilazak manastira, povratak stazom do IC (oko 3h). Za grupe od 20 osoba. Neophodna terenska odeća i obuća.

Posmatranje ptica – Dunav i jezera – potreban prethodni dogovor sa vodičima, dolazak na dogovoreni lokalitet, vožnja čamcem po Dunavu uz priču o ornitofauni (3 h). Za grupe od 3-8 osoba. Neophodna terenska odeća i obuća.

Posmatranje ptica – Ptice nacionalnog parka- dolazak na prethodno dogovoren lokalitet, šetnja po šumama sa vodičem uz priču o ornitofauni. Za grupe od 3-8 osoba. Neophodna terenska odeća i obuća.

Posmatranje ptica – Ptice grabljivice na zimskom hranilištu- dolazak na hranilište – pre podne, posmatranje ptica iz osmatračnice, trajanje 2-3 h. Za grupe od 3-8 osoba. Vreme: od oktobra do marta. Neophodna terenska odeća i obuća.

Biljno carstvo- Paragovo-Iriški venac – dolazak na Paragovo oko 9h, šetnja sa vodičem planinarskom stazom do IC. Pronalaženje i sakupljanje biljaka za herbarijum (oko 2h). Odmor i razgledanje postavke u IC, povratak planinarskom stazom do Paragova. Za grupe od najmanje 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, nož, najlonski džak, sveska i olovka.

Biljno carstvo – Popovica – Paragovo- dolazak na Paragovo u 9h, šetnja sa vodičem po šumi oko jezera i na livadi, sakupljanje biljaka za herbarijum (oko 2h). Nastavak aktivnosti uz šetnju do Paragova, povratak. Za grupe od najmanje 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, nož, najlonski džak, sveska i olovka.

Biljno carstvo – Beočin- dolazak na lokalitet Komesarovac iznad Beočina u 9h, šetnja sa vodičem po livadama i šumama, sakupljanje biljaka za herbarijum (oko 2h). Nastavak aktivnosti, povratak. Za grupe od najmanje 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, nož, najlonski džak, sveska i olovka

Biljno carstvo –Čerević – dolazak u Čerević u 9h, šetnja sa vodičem uz čerevićki potok  i po livadama, sakupljanje biljaka (oko 2h), nastavak aktivnosti, povratak. Za grupe od najmanje 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, nož, najlonski džak, sveska i olovka

Rezervat divljači Vorovo – dolazak u Vorovo, šetnja po šumskim stazama u lovnom rezervatu, posmatranje divljači (3 h). Za grupe najmanje od 20 osoba. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća.

Prihvatilište za evropskog jelena ''Ravne'' – dolazak na Ravne u ranim jutarnjim ili poslepodnevnim satima u skladu sa dogovorom sa vodičem,  posmatranje divljači (3 h). Za grupe najmanje od 20 osoba. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća.

Svet insekata- Paragovo – Iriški venac - dolazak na Paragovo oko 9h, šetnja sa vodičem do IC, pronalaženje insekata za insektarijum (oko 2h), razgledanje postavke, predavanje o prepariranju i čuvanju insekata u zbirci, šetnja nazad do Paragova. Za grupe najmanje od 20 osoba. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, entomološka mrežica, morilka.

Svet insekata – Popovica- Paragovo – dolazak na Popovicu oko 9h, šetnja sa vodičem po šumi, oko jezera i na livadi, sakupljanje insekata (oko 2h) predavanje o prepariranju i čuvanju insekata u zbirci, šetnja nazad do Paragova, povratak.  Za grupe najmanje od 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, entomološka mrežica, morilka.

Svet insekata – Glavica – dolazak na Glavicu oko 9 h, šetnja sa vodičem po livadama, sakupljanje insekata (oko 2h), predavanje o prepariranju i čuvanju insekata u zbirci, povratak.  Za grupe najmanje od 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, entomološka mrežica, morilka.

Svet insekata – Čerević – dolazak u Čerević u 9h, šetnja sa vodičem uz čerevićski potok i po livadama, sakupljanje insekata (oko 2h), predavanje o prepariranju i čuvanju insekata u zbirci,  povratak.  Za grupe najmanje od 20 osoba. Vreme: od aprila do avgusta. Potrebna oprema: terenska obuća i odeća, entomološka mrežica, morilka.

Planinarska staza – Informativni centar – Paragovo – Informativni centar – kružna staza dužine oko 9,5 km. Počinje i završava se ispred informativnog centra NP Fruška gora na Iriškom vencu. Duž staze se nalazi 10 informativnih tabli na kojima je prikazana cela staza i trenutna pozicija. Staza je planirana duž postojećij šumskih puteva i dobro označena tablama i putokazima.

Brankova staza - Brankova staza, čiji su idejni tvorci bili studenti beogradskog i zagrebačkog univerziteta, je nastala 1937. godine. Dugačka je 937 metara i prolazi kroz šumu reliktnih ostataka biljnih zajednica nastalih pod uticajem submediteranske klime. Staza vodi od ulaska u Stražilovo do groba poznatog pesnika Branka Radičevića.

×