Geologija, geomorfologija i hidrologija

Rajkova pećina Prikaži na mapi

Rajkova pećina predstavlja spomenik prirode I kategorije. Nalazi se u Istočnoj Srbiji blizu Majdanpeka. Kroz pećinu protiče reka. Cela pećina je bogata pećinskim nakitom.

Vratna Prikaži na mapi

U kanjonu Vratne postoje tri velike prerasti – prirodni kameni mostovi, različitog načina nastanka, koji predstavljaju jedinstvenu pojavu kao određenu fazu evolucije tunelske pećine i rečnih meandara u prerasti. Suva prerast je nastala na mestu poniranja Vratne pred krečnjačkim grebenom u uklještenom meandru. To je impozantan prirodni kameni most visok 20 m, širok 15m, sa svodom širine 34 m. Tri kilometra nizvodno od Suve prerasti nalazi se Velika prerast, zaostali deo nekadašnjeg pećinskog svoda, dok se Mala prerast nalazi samo 100 m nizvodno od Velike prerasti, na samom završetku kanjonskog dela doline.

Pećina Gradašnica Prikaži na mapi

Pećina Gradašnica se nalazi na Miroču, kraškom kompleksu u okviru Nacionalnog Parka. Ova pećina se nalazi na kraju pešačke staze Gradašnica i predložena je za zaštitu kao spomenik prirode.

Jezero Balta Alu Šontu Prikaži na mapi

Jezero je dužine oko 130m, širine oko 60 i dubine oko 11 metara. Predstavlja zanimljivu i retku prirodnu pojavu.

Vodopadi Blederija Prikaži na mapi

Vodopadi Blederija su objekat geonasleđa sa prekrasnim vodopadima, i tirkizno zelenom vodom, okruženom ostrvcima, koji svedoče o silini vode i njenim probijanjem kroz ovu oblast.

Vrelo i vodopad Beli izvorac Prikaži na mapi

Vrelo i vodopadi Beli izvorac su objekat geonasleđa. Nalaze se na 17 km od Majdanpeka. Ova bigrena akumulacija je obrazovana ispod istoimenog izvora, koji izbija iz kratke pećine.

Veliki i Mali Štrbac Prikaži na mapi

Veliki i Mali Štrbac su najviši vrhovi Miroča i veoma atraktivni vidikovci, sa kojih se kao na dlanu pruža pogled na Dunav u njegovom najužem delu, iznad dramatičnog tesnaca Kazana. Veliki i Mali Štrbac su kraške formacija eksponiranih stena, koje ka Dunavu imaju po više stotina metara visoke stenovite odseke.

Kanjon Boljetinske reke Prikaži na mapi

Kanjon je značajan kao objekat geonasleđa jer se u njemu sagledava kompletna geološka istorija ovog dela Evrope, od paleozoika do kenozoika. Obuhvata kanjonsku dolinu i strmi dunavski odsek brda Greben, sa izraženim geološkim profilima. Po svojoj lepoti ovaj geološki profil je jedan od najreprezentativnijih u Srbiji.

×