Putevima Rimskih Imperatora

Putevi Rimskih Imperatora

Putevi Rimskih Imperatora je trans-dunavska turistička ponuda sa specifičnom temom - evropski istorijski i arheološki lokaliteti iz perioda Rimskog Carstva. Putevi Imperatora i Kraljeva je uzbudljiv pogled u evropsku raznovrsnost i istoriju, koji počinje u Regensburgu u Nemačkoj, preko Beča u Austriji, i Budimpešte u Mađarskoj. Putevi Rimskih Imperatora su zasnovani na činjenici da su Rimljani osvojili Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju i Bugarsku, i da je 19 imperatora rođeno na ovoj teritoriji - Putevi vode kroz stare rimske gradove, palate i utvrđenja u ovim zemljama.

Što se tiče Srbije, ovaj turistički i arheološki projekat obuhvata rutu dužine 600 km sa nekoliko starih Rimskih lokaliteta, među kojima su gradovi, posedi i mesta rođenja. Ideja projekta je proizišla iz činjenice da je 17 Rimskih Imperatora rođeno na teritoriji današnje Srbije, druge po veličini domovine Rimskih Imperatora, nakon Italije. Tura obuhvata važne Rimske lokalitete uz Dunav - Sirmijum (Sremska Mitrovica), Singidunum (Beograd), Viminacijum (Kostolac), Trajanova Tabla, Dijana (Kladovo), Pontes - Trajanov most (Mala Vrbica) i južno od Dunava - Feliks Romulijana (Zaječar), Naisus - Medijana (Niš) i Justinijana Prima (Leskovac). Ovaj projekat se smatra jednim od nacionalnih brendova Srbije.

Namere ovog projekta su da poveže sva mesta sa bogatim nasleđem. Put prati, danas zamišljenu granicu, koja je nekada bila administrativna granica Rimskog Carstva, takozvani Limes. Duž ove granice su se nalazila brojna utvrđenja i naseobine.

Sirmijum

Sirmijum je osnovan tokom prvog veka, ali je svoj vrhunac dostigao u trećem veku, kada je proglašen za jednu od četiri prestonice Rimskog Carstva. Ostaci puteva, akvadukta, vojnih utvrđenja, palata i drugih pratećih objekata svedoče o značaju ove naseobine. Arheološki lokalitet je otvoren za posete svakog dana od 08.00 do 20.00 časova. Za dodatne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Vojvodine: : +381 21 452910, +381 21 420758, office@vojvodinaonilne.com, www.vojvodinaonline.com

Singidunum

Singidunum je bio, kao što je danas Beograd značajna evropska metropola. Smešten na obalama dve velike evropske reke - Dunava i Sace i na raskršću značajnih puteva, oduvek je bio bitna strateška tačka. Sigidunum je izgrađen na temeljima starog keltskog utvrđenja, na početku prvog veka. Rimski ostaci se mogu naći na beogradskoj tvrđavi, u kalemegranskom parku i široj oblasti grada. Beogradska tvrđava je uvek otvorena za posete. Za dodatne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Beograda:  +381 11 306410, +381 11 635622, office@tob.rs, www.tob.rs

Viminacium

Viminacijum je jedan od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih utvrđenja, koji datira iz prvog veka- Postojao je do šestog veka. Unutar Viminacijuma nalazilo se civilno naselje, koje je imalo status municipijuma (opštine) sa velikom autonomijom. Nalazilo se na ušću Mlave u Dunava, što je doprinelo njegovom ubrzanom razvoju. Viminacijum je zadesila ista sudbina kao većinu rimskih gradova - uništen je u navalama hordi Gota, Huna i Avara. Arheološko nalazište je otovreno od februara do novembra. Tokom letnje sezone radno vreme je od 09.00 - 19.00 časova, tokom drugih sezona od 10.00 - 17.00. Za dodatne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Požarevca:  +381 12 221941, topozarevac@nadlanu.com, www.topozarevac.rs or www.viminacium.org.rs

Dijana i usputni lokaliteti

Dijana – ovo utvrđenje je samo jedno od više rimskih kastruma – utvrđenja u kojima su boravile rimske legije. Ovakva utvrđenja su uglavnom bila istorodna na celom području Rimskog carstva. Verovatno je sagrađeno u vreme vladavine cara Trajana, zarad obezbeđivanja kanala i granice. U V veku ovo utvrđenje je podleglo pred Hunima, koji su ga razorili, da bi ga kasnije obnovio car Justinijan. U utvrđenju su nađeni ostaci drugih objekata, od kojih se za neke pretpostavlja da su bili verski, kao i nekropole. Nađeni su i drugi artefakti – bronzane skulpture, predmeti za svakodnevnu upotrebu koji ukazuju da je osim vojnog značaja, Dijana bila i ekonomski centar sa pristaništem.

Pons Traiani -Trajanov most­ – ovaj most je bio najupečatljiviji deo rimskog puta koji je prolazio kroz klisuru. Spajao je današnju Srbiju sa Rumunijom.  Bio je sagrađen od kamena i dugačak oko jednog kilometra, sačinjen od lukova i 20 stubova. Fascinantan je podatak da je izgradnja ovog mosta trajala samo dve godine, od 103 do 105. Most je srušen naredbom cara Aurelijana pred naletom varvarsih plemena, kada su rimljani morali da napuste ovu oblast. Na srpskoj strani, u selu Kostol se i dalje mogu videti ostaci jednog od stubova ovog mosta.

Tabula Traiana -Trajanova tabla ­–ovaj spomenik iz rimskog perioda svedoči o velikim građevinskim poduhvatima nekadašnjeg Rimskog carstva, u ovom slučaju izgradnji puta kroz Đerdap i kanala. Ova tabla se nalazi na srpskoj obali Dunava, ali je vidljiva samo sa vode. Tabla je uklesana u stenu, i na njoj je napisan latinski tekst. Tekst se nekada sastojao iz šest redova, ali su danas očuvana samo tri. Izgradnjom hidrocentrale, put je potopljen, a tabla je izdignuta na viši nivo, kako bi se sačuvala.

Dijana i ostaci Trajanovog mosta su svakodnevno dostupni za posete, Trajanova Tabla je vidljiva samo sa reke (broda). Za dodatne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Kladova: +381 19 801690, +381 19 807656, tookladovo@gmail.com, www.kladovo.org.rs

Feliks Romulijana

Feliks Romulijana je bila carska palata imperatora Gaja Galedrija Valerija Maksimiana, izgrađena u trećem i četvrtom veku. Palata je izgrađena za imperatora i njegovu majku - Romulijanu, po kojoj je i dobila ima. Palata je otvorena od aprila do novembra, od 08.00 - 17.00 časova. Za detaljne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Zaječara: +381 19 421521, tooza@nadlanu.com, www.toozajecar.co.rs

Naisus i Medijana

Naisus je rodno mesto imperatora Konstantina Velikog, koji je doneo hrišćanstvo u rimsko carstvo. Zahvaljujući njemu, Naisus je postao bitano mesto sa velikom palatom. U predgrađu Naisusa se nalazila Medijana, sa kompleksom luksuznih vila. Lokalitet je otvoren od aprila do novembra, svakog dana osim ponedeljka od 09.00 - 16.00. Za detaljne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Niša: +381 18 524877, +381 18 521321, ton1@nadlanu.com, www.nisturism.org.rs

Justinijana Prima

Lokalitet datira iz 6. Veka i jedan je od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova na Balkanu. Podigao ga je vizantijski Car Justinijan I, u znak zahvalnosti kraju u kojem se rodio. Grad je bio važan crkveni, administrativni i vojni centar. Bio je okružen bedemima . Na najvišem mestu u gradu sagrađen je akropolj- sedište crkvene uprave, okružen bedemima, u čijem se središnjem delu ističe centralni kružni trg gde se odvijao javni život grada. Za dodatne informacije kontaktirajte Turističku organizaciju Leskovca: +381 16 233360, +381 16 233361, toleskovac@yahoo.com, www.tol.org.rs

Organizovana tura: Poseta Viminacijumu, muzeju Viminacijuma, Lepenskom Viru - neolitskom naselju i arheološkom nalazištu, ručak u Kapetan Mišinom Bregu, poseta Malom i Velikom Kazanu - delovima dunavske klisure. Tura kreće u 9.00 iz Beograda, sa povratkom u 19.00 časova uveče. Za dodatne informacije kontaktirajte Glob Metropoliten Tours:  +381 11 2430852, glob@metropoliten.com, www.metropoliten.com

Rimski Imperatori rođeni u Srbiji

Sedamnaest imperatora, koji su rođeni na teritoriji Srbije su bili:

Maksimilijan Herkulije -Maximianus Herculius (Sirmijum)

Aurelijan -Aurelianus (Sirmijum)

Konstancije II - Constantius II (Sirmijum)

Prob - Probus (Sirmijum)

Trajan Decije -Traianus Decius (Sirmijum)

Hostilijan - Hostilian (Sirmijum)

Gracijan - Gratianus (Sirmium)

Jovijan - Iovianus (Singidunum)

Galerije - Galerius (Feliks Romulijana)

Maksimin Daja - Maximinus Daia (Feliks Romulijana)

Licinije - Licinius (Feliks Romulijana)

Klaudije II Gotski - Claudius II Gothicus (Naisus i Medijana)

Konstancije Hlor - Constantius Chloris (Naisus i Medijana)

Konstantin I Veliki - Constantinus I (Naisus i Medijana)

Konstancije III - Constantinus III (Naisus i Medijana)

Vetranion -Vetranio

Flavije Sever - Flavius Severus

×