Arheološka nalazišta

Arheološki lokalitet Rudna glava Prikaži na mapi

Lokalitet Rudna glava se nalazi u blizini Majdanpeka i pripada Vinčanskoj kulturi. Ovo mesto predstavlja jedno od najranijih rudarskih aktivnosti korišćenja i prerade bakra.

Arheološki muzej Đerdapa Prikaži na mapi

Nalazi se u Kladovu, na obali Dunava. Poseduje izložbene eksponate od izuzetnog značaja. Eksponati odražavaju bogatu istorijsku i kulturnu baštinu ovog regiona.


Kontakt: +381 19 803900

Lepenski Vir Prikaži na mapi

Pre izgradnje hidrocentrale i magistralnog puta, na ovom području su vršena razna snimanja terena i istraživanja. U jednom od arheoloških istraživanja, koja su imala nameru da istraže rimsko nasleđe o kojima su već posedovali znanja, tim arheologa je naišao na neolitsko naselje, kasnije nazvano Lepenski Vir. Ovo nalazište je jedno od najznačajnijih nalazišta u Srbiji, ali i u svetu. Naselje okvirno datira iz perioda 6500. do 4500. godine pre nove ere. U okviru naselja pronađene su osnove staništa, brojni artefakti, ali i grobovi ovih pra ljudi. Zbog porasta nivoa Dunava naselje je pomereno na mesto gde se danas nalazi, gde je izgrađen muzej, sa izloženim svim najznačajnijim artefaktima, ali i osnove naselja. Osim iskopina, moguće je u virtuelnom obliku pogledati trodimenzionalni prikaz izgleda naselja i pojedinačnih kuća.

Kontakt: office@lepenski-vir.org, Vladimir Nojković +381 62 21655

×