Sportske aktivnosti

Lov i ribolov

Đerdap se oduvek odlikovao raznovrsnošću životinjskog sveta, koja se održala i do današnjih dana, tako da u stoletnim bukovim i hrastovim šumama NP Đerdap i sada slobodno u prirodi žive jeleni, srndaći, divlje svinje, jazavci, kune, zečevi, divlji golubovi, grlice itd. Lov je dozvoljen  uz neophodne dozvole i u vreme određeno za ovakve vrste aktivnosti.

Kontakt: JP "NP Đerdap", Kralja Petra I 14a, Donji Milanovac, Tel. +38130 590 788, www.npdjerdap.org, e-mail: office@npdjerdap.org

Dunav i Dunavsko jezero su široki preko 2 kilometara. Šaran, som, kečiga, štuka deverika itd. veliki su izazov za sportske ribolovce da u vrtlozima Đerdapske klisure iskažu svoje umeće. Uz odgovarajuće dnevne, nedeljne ili sezonske ribolovne dozvole koje izdaje JP „NP Djerdap", ribu je moguće loviti sa obale ili iz čamca uz nesebičnu pomoć lokalnih alasa. Uz samu magistralu postoji bezbroj uvalica koje su pogodne za ovakve aktivnosti. Ribolovačka oprema se može iznajmiti u prostorijama info centra turističke organizacije Golupca.

Kontakt: TOO Golubac, Gorana Tošića Mačka 1, Golubac; Tel. +381 12 638614, togolubac01@gmail.com, www.golubac.rs

Biciklizam

Najpopularnija ruta koja prolazi kroz Srbiju i duž Dunava kroz Donji Milanovac je evropska biciklistička ruta Euro Velo 6, biciklistički koridor koji spaja Atlantski okean i Crno more. Važan deo ove rute prolazi magistralnim putem M 25-1, duž Đerdapske klisure a biciklisti se najčešće zadržavaju u Donjem Milanovcu.Osim ove zvanične biciklističke rute koju prati adekvatna turistička signalizacija, postoje i alternativne biciklističke rute koje omogućavaju posetu spomenicima prirode i kulturne baštine.

×