Šetnje i planinarenje

Obeležene staze

Skoro sve pešačke staze u okviru Nacionalnog parka se nalaze u prvoj zoni zaštite, te je neophodna pratanja lica zaposlenih u Nacionalnom Parku. Pred obilazak neophodna je najava.

Veliki i Mali Štrbac – srednje teška staza, dužina 9 km; Na Miroču postoji tradicija planinarstva i brojne staze, ali one su samo delimično pokrivene markacijom. Knafeljcovim znakom (crveni krugovi i bela tačka u sredini) označeni su putevi Velikog i Malog Štrpca. Postojeća turistička infrastruktura je delimična i staza je u potpunosti markirana. Ture se izvode u organizaciji planinarskih društava i JP "Nacionalni park Đerdap". Ova staza vodi i pored Ploča, na kojima se nalazi Centar za posetioce  JP "NP Đerdap".

Bosman-Sokolovac – srednje teška staza, dužina 10km; staza ide duž izohipse u potezu Bosman-Sokolovac. Staza je atraktivna jer se penje uz litice iznad Dunava do vrha Sokolovac, sa pogledom na Gospođin vir. Staza polazi sa magistralnog puta od kojeg se odvaja šumski put koji prolazi kroz Bosman.

Pećina Gradašnica – srednje teška staza, dužina 2km; staza se nalazi na Miroču, kraškom kompleksu u okviru NP. Staza je ispresecana velikim brojem potoka, slapova i vodotokova. Staza vodi kroz guste bukove šume i šikare hrasta. Na kraju staze se nalazi pećina Gradašnica, koja je predložena za zaštitu kao spomenik prirode.

Buronov ponor – laka staza. Dužina 2,5 km; staza vodi kroz obronke Miroča, kreće sa magistralnog puta na mestu zvanom Dobra voda.

Kanjon Boljetinske reke – Greben – laka staza, dužine 1,8 km. Kanjon je značajan kao objekat geonasleđa jer se u njemu sagledava kompletna geološka istorija ovog dela Evrope, od paleozoika do kenozoika. Obuhvata kanjonsku dolinu i strmi dunavski odsek brda Greben, sa izraženim geološkim profilima. Po svojoj lepoti ovaj geološki profil je jedan od najreprezentativnijih u Srbiji.

Jezero Balta Alu Šontu – Glavica – laka pešačka staza, dužine 5km; ova staza spaja dva prirodna spomenika – jezero i Paprenički potok i Glavica. Staza kreće iz Donjeg Milanovca, iznad Papreničkog potoka.

Kanjon Brnjičke reke – srednje teška staza, dužine 21km; staza vodi kroz kanjon Brnjičke reke sa brojnim slapovima i virovima. Staza vodi do sela Rakovica, sa salašima i objektima tradicionalnog graditeljstva. Polazna tačka je šumski put na izlazu iz Brnjice.

Kovilovo – laka staza, dužina 4km; staza kreće od magistralnog puta ka Kapetan Mišinom bregu, odakle nastavlja šumskim putem. Vodi do Kovilova – livade sa koje se pruža pogled na kotlinu, potopljeno Porečko ostrvo, Donji Milanovac, i rumunsku obalu.

IBA područje Mala Vrbica – ovaj nekadašnji ribnjak je nekada korišćen za uzgoj ikronosnih riba koje su korišćene za dobijanje i proizvodnju nadaleko čuvenog dunavskog kavijara. Oko celog područja ide šetna staza dužine oko 6km. Ova oblast je posebno pogodna za posmatranje ptica.

 

 

 

×