Geologija, geomorfologija i hidrologija

Ivan kula Prikaži na mapi

Južno od Đavolje Varoši, nalazi se ova vulkanska kupa, sa ostacima srednjovekovnog grada, po predanju dvorca Kosančić Ivana.

Sokolov vis Prikaži na mapi

Sokolov vis pruža se u smeru severoistok - jugozapad, u dužini od 8 km. Takođe vulkanskog porekla, sastoji se od dve kupe nekadašnih vulkana.

Izvori kisele vode Prikaži na mapi

Osim kula, ova oblast je važna i zbog dva izvora jako kisele vode. Prvi izvor, Đavolja voda, je hladan i ekstremno kiseli izvor, čiji je pH 1.5 sa visokom mineralizacijom od 15 g/l vode. Ovaj izvor se nalazi u Đavoljoj jaruzi. Drugi izvor, Crveno vrelo, i ima pH od 3,5 i nešto nižu mineralizaciju 4.372 mg/l vode. Međutim, naučnici upozoravaju da iako se ovakvi tipovi vode koriste u banjskim lečilištima, ova dva izvora nisu dovoljno ispitana, i vodu iz njih ne treba piti.

Zemljane figure Prikaži na mapi

Zemljane figure u Đavoljoj Varoši su nastale delovanjem erozije na zemljište koje je rastresitog i čvrstog materijala na kome se nalazi veliko kamenje. Pre više miliona godina ovo područje je bilo u centru velikih vulkansih aktivnosti, što je dokazano raznobojnim stenama u zaleđu figura. Međutim, oblikovanje erozijom je nastalo kasnije, delovanjem ljudi. Šečom šuma stvoreni su uslovi za eroziju zemljišta, prilikom koje su dublji i mekši slojevi zemlje bili zaštićeni komadima stena na vrhovima. Radom kiše i erozijom spiralo se zemljište svuda, osim ispod stena, koje su očuvale sloj ispod od daljeg osipanja. Tako su nastale figure. Voda i dalje prolazi između figura, i doprinosi da figure izgledaju sve više. Taj deo procesa i dalje traje, i doprinosi konačnom oblikovanju ove oblasti. Ovaj geomorfološki fenomen je jedinstven u Srbiji. U svetu se pojavljuje samo na par mesta.

×