Arheološka nalazišta

Kasnoantička Bazilika Prikaži na mapi

Arheološko nalazište kasnoantičke bazilike je važan kulturno-istorijski spomenik iz vizantijskog perioda, građen u vreme cara Justinijana (527-565). Nalazi se pored puta koji vodi od skretanja za Kuršumliju ka Đavoljoj Varoši. Bazilika je dozidana u XII veku. U okviru ovog sakralnog objekta su postojali i dodatni objekti koji su služili u odbrambene svrhe.  Iako je bio pod zaštitom, meštani su porušili temelje i kamen odneli. Postoje ostaci podgrađa koje nije istrazeno, ni zastićeno. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša je 1973. godine dozidao baziliku i konzervisao do visine od 1.5 m pa moše da se sagleda veličina objekta, raspored i funkcija prostorija, kao i dogradnja koja je izvršena u XII veku.

Ivan Kula Prikaži na mapi

Ivan kula se nalazi južno od Đavolje Varoši. To su ostaci srednjovekovnog grada, koji je po predanju dvorac Kosančić Ivana.

Arheološki lokalitet Caričin grad Justiniana Prima Prikaži na mapi

Arheološki lokalitet Caričin se nalazi na oko 50 km od Đavolje Varoši. Lokalitet datira iz 6. Veka i jedan je od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova na Balkanu. Podigao ga je vizantijski Car Justinijan I, u znak zahvalnosti kraju u kome se rodio. Grad je bio važan crkveni, administrativni i vojni centar. Bio je okružen bedemima . Na najvišem mestu u gradu sagrađen je akropolj - sedište crkvene uprave, okružen bedemima, u čijem se središnjem delu ističe centralni kružni trg gde se odvijao javni život grada.

×