Aktivnosti u prirodi

Branje lekovitog bilja

Lekovito bilje planine Radan do sada nije posebno istraživano i o njihovom potencijalu se može suditi samo na osnovu nekih florističkih i fitocenoloških radova. Bukove šume su relativno dobro očuvane, a površine na kojima je ova šuma prokrčena obrastaju livade i pašnjaci veoma pogodni za razvoj lekovitog bilja. Nedavno je ustanovljeno da je na području planine Radan zastupljeno 118 vrsta lekovitih biljaka.

×