Smeštaj i hrana

Seoski turizam

Smeštaj i hrana:

U blizini Deliblata, nalazi se Školsko rekreativni centar „Čardak" pogodan za decu školskog uzrasta. U njemu se na otvorenom nalaze tereni za fudbal, košarku, tenis, dečje igralište, kao i višenamenska sala. Kampovanje je moguće u okviru rezervata, takođe u centru „Čardak", a van rezervata u Devojačkom bunaru i Vračevom Gaju. Seoski turizam je moguć u privatnom smeštaju u selima Skorenovac i Šušara.Lovačke kuće u rezervatu su: Fazanerija, Dubovac,Šumarak, Marina, Flamunda i Dolina.Restorani su u Školsko rekreativnom centru „Čardak", meni je klasičan, a u lovačkim kućama je specijalizovan meni, kao i u brojnim privatnim restoranima i kafeima u okruženju.

×