Flora

Banatski Božur Paeonia officinalis subsp. banatica

Banatski Božur Paeonia officinalis subsp. banatica

Stanište zaštićene biljne vrste banatskog božura na Flamundi (odelenje 314, čistina 1) je jedina očuvana recentna populacija vrste u našoj zemlji. Populacija je sa kritično malim brojem primeraka i ograničene sposobnosti reprodukcije. U 1995. godini je populacija proširena vegetativno, presađivanjem na primarnom staništu. Pored toga populacija je prosvetljena otvaranjem šumske čistine.

×