Aktivnosti

Aktivnosti

Aktivnosti:
Lov JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Banat" Pančevo
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala), Fax: 013/353-585, www.vojvodinasume.rs

Ribolov JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Banat" Pančevo
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala), Fax: 013/353-585, www.vojvodinasume.rs

Biciklizam JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Banat" Pančevo
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala), Fax: 013/353-585, www.vojvodinasume.rs

Pešačenje JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Banat" Pančevo
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala), Fax: 013/353-585, www.vojvodinasume.rs
Rezervat je označen brojnim edukativnim, informativnim i tablama za obeležavanje. Izgrađeno je 5 osmatračnica od 20 m visine i 50 od 5 m, kao i brojni vidikovci i 6 nadstrešnica. Poželjno je prethodno se najaviti upravljaču
Vožnja brodom i čamcima JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Banat" Pančevo
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala), Fax: 013/353-585, www.vojvodinasume.rs
Na lokalitetu Marina postoji mogućnost iznajmljivanja čamaca u funkciji razgledanja prirode i prirodnih lepota Rezervata uz kratku priču o karakteristikama zaštićenog područja.

Posmatranje ptica: Moguće je sa pet metalnih osmatračnica visine 20 m i sa 50 drvenih od 5 m. Isključivo organizovano, uz pratioca.

 

×