Verski objekti

Verski objekti i spomenici

Verski objekti


Rimokatolička crkva Bezgrešnog začeća N 45°15'0.44" E19°22'56.76"
Rimokatolička crkva je građena od 1782. – 1784. godine u baroknom stilu. Pod zaštitom je države od 1984. godine. Sastoji se iz jednog broda sa polukružnom apsidom i niskim zvonikom koji se piramidalno završava. Nekada je crkva je imala i svoj samostan sa školom za nemačku decu, ali je danas pretvoren u školu "Sveti Sava".
Crkva Sv. Jovana Preteče 
Srpska pravoslavna crkva je podignuta u periodu između 1783 i 1787. godine. Izgradnju ovoga hrama je započeo Jozef Cigler, zidar iz Čerevića a dovršio je Ernest Herlei, takođe zidar iz Čerevića. Crkva je posvećena sv. Jovanu Preteči, a sagrađena je u pseudo – baroknom stilu. Sa zapadne strane se nalazi visoki barokni zvonik.Crkva poseduje veoma vredan ikonostas koji je radio Grigorije Jezdimirović, ispred njega se nalaze dva tronoga čiraka.

Spomenici

Dvorac Dunđerski u Čelarevu N45°16'21.42" E19°31'8.68"

Kontakt: Muzej Carlsberg Srbija
Proleterska 17, 21413 Čelarevo
tel.+381217550600, www.carlsbergsrbija.rs
Kompleks čini nekoliko objekata smeštenih u prostranom parku, organizovanom po principu engleskih vrtova, na vlastelinskom posedu nastalom u drugoj polovini 18. veka. Manji dvorac sagradio je Marfi Lipot na prelazu iz 18. u 19. vek. i u njemu je živeo plemić Nikola Bezeredi sa svojom porodicom. Bezerdi se odlučio na gradnju Velikog dvorca, koji je po planovima nepoznatog bečkog arhitekte sagrađen između 1834. i 1837. Kupio ga je grof Lazar Dunđerski veleposednik iz Sombora. O izgledu unutrašnjosti dvorca posle izgradnje se malo zna, ali se u nekim spisima navodi da je zgrada do prodaje veleposedniku Lazi Dunđerskom 1882. bila oslikana freskama. Sam park, koji je stalno proširivan, oduvek se isticao svojom lepotom, toliko da se o njemu po celoj Ugarskoj naširoko pričalo.Od kraja 19. veka pa do Prvog svetskog rata bio je stecište uglednih i značajnih političkih i kulturnih ličnosti toga doba. Između ostalih dvorac su posećivali Nikola Tesla, Paja Jovanović, Stevan Todorović i Laza Kostić, koji je u čast Lenki Dunđerskoj, koju je upoznao u ovom dvorcu, napisao najlepšu ljubavnu pesmu "Santa Maria della Salute", a u dvorcu je jedno vreme boravio i Aleksandar Karađorđević. Dvorac je 1970. stavljen pod zaštitu kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

×