Foto konkurs Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije pod patronatom i u saradnji sa Foto savezom Srbije objavljuje

STALNI FOTO KONKURS "PRIRODA SRBIJE"

Shodno svojoj osnovno delatnosti, a u cilju promocije prirode, prirodnih dobara i zaštite prirode Srbije, Zavod za zaštitu prirode Srbije sa Foto savezom Srbije pokrenuo je stalni foto-konkurs na temu priroda Srbije. Konkurs traje tokom cele 2014. godine. Obezbeđene su i vredne nagrade, kako na mesečnom, tako i na godišnjem nivou: Prva mesečna nagrada je vikend boravak u kući Zavoda na Tari, za dve osobe. Prva godišnja nagrada je terenska nedelja (5 radnih dana) rovedena sa istraživačkim timom Zavoda. Takođe, vredne nagrade na godišnjem nivou biće dodeljene na osnovu glasova posetilaca sajta Zavoda za zaštitu prirode (www.zzps.rs). U okviru foto-konkursa planirane su i sledeće aktivnosti:

- Projekcija i žiriranje fotogradija u prostorijama Zavoda, na početku svakog meseca

- Za najistaknutije fotografe planirana je organizacija FOTO IZLETA u zaštićenim prirodnim dobrima Srbije Srbije. Domaćini će biti upravljači zaštićenih prirodnih dobara i Zavod za zaštitz prirode Srbije.

- Od žiriranih fotografija, na godišnjem nivou planirana je izložba fotografija u prostorijama Zavoda, kao i drugim galerijama po Srbiji, za koju će biti štampan katalog

- Na sajtu Zavoda biće uređena galerija svih tehnički i tematski ispravnih fotografija i omogućeno glasanje posetilaca za najbolju fotografiju, za koju će na kraju godine biti dodeljene nagrade.

Propozicije konkursa i formular za prijavu fotografija možete naći na zvaničnoj internet prezentaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije: http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=&strana=foto_konkurs