EcoVirtour E Vodič kroz eko destinacije Srbije


EcoVirtour E Vodič kroz eko destinacije Srbije predstavlja jedinstvenu virtuelnu eko turu kroz zaštićena područja Srbije i namenjeno je android telefonima i uređajima. Vodič se sastoji od internet prezentacije www.serbiaecotour.rs i android aplikacije koja se besplatno preuzima skeniranjem QR koda sa napred navedene stranice. U ovoj prezentaciji objedinjeni su svi elementi održivog turizma i ekoturizma: održivo upravljanje zaštićenim područjima, zaštita životne sredine, žaštita i promocija kulturne baštine i život lokalnog stanovništva uz podsticanje njihove ekonomske dobrobiti u skladu sa globalnim kriterijumima održivog turizma. Za odabir smeštajnih kapaciteta korišćena je RESUME sertifikacija Centra za istraživačke i razvojne projekte" EcoDev" koja je usklađena sa globalnim kriterijumima održivog turizma.

Prezentacije su na srpskom i engleskom jeziku i na njima se mogu detaljno naći informacije o: flori, fauni i geološkim karakteristikama izabranog područja sa odgovarajućim ilustracijama i mapama sa geografskim koordinatima, aktivnostima u prirodi, kulturno-istorijskim vrednostima datog područja, o običajima lokalnog stanovništva , etno proizvodima, kampovima, etno smeštajima i etno restoranima, kao i kontakt informacije čuvarskih službi, vodiča, smeštaja i restorana. Mogu se naći i informacije kako stići do određenog zaštićenog područja kao i podaci o široj okolini koju treba posetiti, a koja je vredna sa aspekta prirodnih i kulturnih vrednosti.

Do sada su prikazana 15 područja pod zaštitom u Srbiji: 4 nacionalna parka (Fruška gora, Đerdap, Tara, Kopaonik), 7 specijalna rezervata (Uvac, Zasavica, Obedska bara, Bagremara, Deliblatska peščara, Gornje podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit), jedan predeo izuzetnih odlika (Vlasina), jedan park prirode (Stara planina), jedan rezervat biosfere (Golija) i jedan spomenik prirode (Đavolja Varoš).

Doprinos ove aplikacije se ogleda u promociji zaštićenih predela Srbije i podsticanju domaćih i stranih turista u odabiru takvih destinacija za odmor; učenju o prirodnim i kulturnim vrednostima određenog područja kao i načinima zaštite životne sredine.

Interaktivna platforma Ecovirtour je inicirana od strane Centra za istraživačke i razvojne projekte „EcoDev". Projekat su podržali Telenor fondacija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Turistička organizacija Srbije, Vojvodinašume, Srbijašume i JP Stara planina.